Zoekresultaten  1-20 van de 4.856 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Veiligheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Enhancing the effectiveness of EU Rule of Law Mechanism

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Nederland doet voorstellen voor de versterking van de rol van de JBZ-Raad bij wetgeving voor het bevorderen van de rechtsstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Modify the pyrotechnics Directive for the sake of public order and safety

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Het bevat aanbevelingen voor het bevorderen van de veiligheid van vuurwerk en de aanpak van illegaal vuurwerk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij geannoteerde Agenda JBZ Raad 4 en 5 maart 2024

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024 in Brussel. Zij informeren de Kamer daarbij over de inzet richting de nieuwe Europese Commissie, de instemming met het Asiel- en migratiepact en de Schengengrenscode en over de ministeriële bijeenkomst in Calais-format. Ook gaan zij in op de aanpak van vuurwerk.

 • The EU security check: embedding internal security implications across EU policy

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Het gaat over het bevorderen van de bescherming van de Europese Unie (EU) tegen terrorisme, ondermijning en cybercriminaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Towards a European administrative approach

  Engelstalig non-paper van Nederland en Italië bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Het bevat voorstellen voor het beschermen van administratieve gegevens binnen de Europese Unie (EU) tegen georganiseerde misdaad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde Agenda JBZ Raad 4 en 5 maart 20244

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief Beleidsagenda Caribisch Nederland 2021 - 2025 januari 2024

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de Justitie en Veiligheid (JenV) beleidsagenda voor Caribisch Nederland 2021-2025. Zij gaan daarbij in op de 4 speerpunten van de agenda. Dit zijn georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, grensbewaking en migratie, resocialisatie, re-integratie en jeugdbeleid, en crisisbeheersing. Zij sturen de 'Staat van de rechtshandhaving Caribisch Nederland 2022' van de Raad voor de rechtshandhaving mee met de Kamerbrief.

 • TK bijlage Staat van de rechtshandhaving 2022 2023

  Rapport van de Raad voor de rechtshandhaving. Het rapport beoordeelt de rechtshandhaving in Caribisch Nederland in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Voortgangsbrief Beleidsagenda Caribisch Nederland 2021 - 2025 januari 2024

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de demonstratie door Extinction Rebellion op de Ring A10 bij Amsterdam

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen het voornemen van Extinction Rebellion (XR) om op 30 december 2023 de Ring A10 bij Amsterdam te blokkeren. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatiekader en Nulmeting Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS)

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum (WODC). Het rapport bevat de nulmeting van de Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) van de Nederlandse regering voor de versterking van de digitale veiligheid in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij WODC rapport over nulmeting NLCS

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluation Framework and Baseline Measurement Dutch Cybersecurity Strategy (NLCS) Management summary

  Engelse samenvatting van het rapport 'Evaluatiekader en nulmeting Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS)' van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum (WODC). Het rapport bevat de nulmeting van de Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) van de Nederlandse regering voor de versterking van de digitale veiligheid in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatiekader en Nulmeting Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) Managementsamenvatting

  Samenvatting van het rapport 'Evaluatiekader en nulmeting Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS)' van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum (WODC). Het rapport bevat de nulmeting van de Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) van de Nederlandse regering voor de versterking van de digitale veiligheid in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij WODC rapport over nulmeting NLCS

  Minister Yeşilgöz-Zegerius stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Evaluatiekader en nulmeting Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS)' van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum (WODC). Zij gaat in op de achtergrond bij het rapport.

 • Antwoorden Kamervragen over het feit dat het niet noodgevallen nummer van de Brandweer in handen is van een commerciele partij

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over het feit dat de KPN momenteel eigenaar is van het niet-noodgevallen nummer 0900-0904 van de brandweer. De Tweede Kamerleden Temmink en Van Nispen (beiden SP) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 4 december 2023, houdende wijziging van het Besluit beheer politie en enkele andere besluiten in verband met de splitsing van de Landelijke eenheid in de Eenheid landelijke expertise en operaties en de Eenheid landelijke opsporing en interventies (splitsing Landelijke eenheid politie)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief orienterend onderzoek Donny M van de Inspectie van Justitie en Veiligheid

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer de brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid over de uitkomsten van het oriënterend onderzoek naar het handelen van de politie in de zaak Donny M. Het gaat hierbij om de dader van de vermissing en het latere overlijden van Gino in 2022.Zij gaat kort in op de inhoud van de brief.

 • Antwoorden Kamervragen over Viruswaarheid

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over de inzet van meerdere inlichtingendiensten om groepen zoals Viruswaarheid te monitoren. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wederhoortabel conceptbrief oriënterend onderzoek telefoon Donny M.

  De wederhoortabel bevat de reactie van de politie op de uitkomsten van het oriënterend onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar het handelen van de politie in de zaak Donny M. Het gaat hierbij om de dader van de vermissing en het latere overlijden van Gino in 2022.Zij gaat kort in op de inhoud.

  Bekijk document gepubliceerd op