Zoekresultaten  1-20 van de 4.871 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Veiligheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Kamerbrief bij Veiligheidsmonitor 2023

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer de publicatie 'Veiligheidsmonitor 2023'. De Veiligheidsmonitor is een grootschalige enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De monitor bespreekt onder meer de veiligheidsbeleving en de mening van burgers over het optreden van de politie. De minister bespreekt de bevindingen van de Veiligheidsmonitor.

 • Veiligheidsmonitor 2023

  De Veiligheidsmonitor is een grootschalige enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De monitor bespreekt onder meer de veiligheidsbeleving en de mening van burgers over het optreden van de politie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsbrief BOD-en 2024 tot 2027

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de beleidsprioriteiten voor de bijzondere opsporingsdiensten (BOD) tot en met 2027. De beleidsprioriteiten stuurt zij mee als bijlage.

 • Beslisnota bij Beleidsbrief BOD-en 2024 tot 2027

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsprioriteiten BOD-en 2024 - 2027

  Bijlage bij de 'Beleidsbrief BODen 2024 tot 2027' van 1 maart 2024. De brief gaat over de beleidsprioriteiten voor de bijzondere opsporingsdiensten (BOD) tot en met 2027.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij Veiligheidsmonitor 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak afscheid Henk van Essen korpschef en installatie van zijn opvolger Janny Knol

  Toespraak van minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) bij het afscheid van Henk van Essen als korpschef en installatie van zijn opvolger Janny Knol. De toespraak vond plaats in Den Haag op 29 februari 2024.

 • Kamerbrief over toekomst systeem voor waarschuwing en alarmering

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over het besluit over de toekomst van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem. Zij gaat daarbij in op de resultaten van NL Alert en op ontwikkelingen om het bereik van het Alarmeringssysteem te vergroten.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over toekomst systeem voor waarschuwing en alarmering

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met periodieke rapportage hoofdlijnen JVO januari 2024

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van het Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) tussen de 4 landen van het Koninkrijk van 17 januari 2024. Het JVO is het halfjaarlijks overleg tussen de 4 ministers van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland. Aan de orde kwamen de onderwerpen capaciteitsproblemen in de rechtshandhavingsketen in het Caribisch deel van het Koninkrijk, bescherming persoonsgegevens, forensische zorg en migratie.

 • Beslisnota bij Kamerbrief met periodieke rapportage hoofdlijnen JVO januari 2024

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen so JBZ Raad op 4 en 5 maart

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so JBZ Raad op 4 en 5 maart

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) geven antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) van 4 en 5 maart 2024. De vragen gingen over voorkoming en bestrijding kindermisbruik (GL-PDVA, D66, CDA), aanpak georganiseerde criminaliteit en drugshandel(GL-PDVA, VVD, CDA), het Europees Openbaar Ministerie (VVD, D66), Verenigd Europa tegen haat (VVD), aanpak vuurwerk (VVD), weerbaarheid rechtstelsel (CDA) en de inzet van Justitie en Veiligheid (JeV) in de Europese Unie (EU) (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat een ME er in Arnhem zijn taak niet wilde uitvoeren vanwege zijn religie

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat iemand van de Mobiele Eenheid (ME'er) in Arnhem zijn taak als handhaver van de openbare orde niet wilde uitvoeren vanwege zijn religie. Het Tweede Kamer lid Eerdmans (JA21) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 4 december 2023, houdende wijziging van het Besluit beheer politie en enkele andere besluiten in verband met de splitsing van de Landelijke eenheid in de Eenheid landelijke expertise en operaties en de Eenheid landelijke opsporing en interventies (splitsing Landelijke eenheid politie)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Enhancing the effectiveness of EU Rule of Law Mechanism

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Nederland doet voorstellen voor de versterking van de rol van de JBZ-Raad bij wetgeving voor het bevorderen van de rechtsstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Modify the pyrotechnics Directive for the sake of public order and safety

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Het bevat aanbevelingen voor het bevorderen van de veiligheid van vuurwerk en de aanpak van illegaal vuurwerk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij geannoteerde Agenda JBZ Raad 4 en 5 maart 2024

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024 in Brussel. Zij informeren de Kamer daarbij over de inzet richting de nieuwe Europese Commissie, de instemming met het Asiel- en migratiepact en de Schengengrenscode en over de ministeriële bijeenkomst in Calais-format. Ook gaan zij in op de aanpak van vuurwerk.

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde Agenda JBZ Raad 4 en 5 maart 20244

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • The EU security check: embedding internal security implications across EU policy

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Het gaat over het bevorderen van de bescherming van de Europese Unie (EU) tegen terrorisme, ondermijning en cybercriminaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op