Zoekresultaten  1-10 van de 986 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Afvalverwijder
 • Kamerbrief over handhavingspraktijk bijmengen van afval in stookolie

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de handhavingspraktijk bij het vermeend bijmengen van afvalstoffen in stookolie. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief Handhavingspraktijk bijmengen van afval in stookolie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies: Beslisbomen SUP-regelgeving

  Het ministerie van IenW heeft om een advies gevraagd voor een nadere afbakening van verpakkingen die in de Single-use plastics (SUP)-Richtlijn onder de reikwijdte van de Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik komen te vallen. Het adviesrapport bevat beslisbomen, definities en voorbeelden om de reikwijdte nader te definiëren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de rol van afvalenergiecentrales in Nederland en Europa

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het rapport 'De rol van afvalenergiecentrales in Europa en Nederland'. Het rapport gaat onder meer over het effect van de afvalheffing. De Tweede Kamerleden Bontenbal, Mulder (beiden CDA) en Haverkort (VVD) hadden de vragen gesteld. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over export plastic afval

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Nederland is kampioen plastic afval exporteren, Plastic Soup Foundation wil een verbod'. Het Tweede Kamerlid Haverkort (VVD) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over dumpen Nederlands plastic afval in Vietnam en Indonesië

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het op grote schaal dumpen van plastic afval in landen als Vietnam en Indonesië door Nederland. Het Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over inzamelpercentages van kleine plastic flesjes

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer een overzicht van de inzamelpercentages van kleine plastic flesjes. Ze stuurt de monitoring drankverpakkingen in het zwerfafval mee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De stinkende biomassacentrale in Steenwijkerland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over inzamelpercentages van kleine plastic flesjes

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over kerncentrale Borssele - Openbaar gemaakte documenten deel 3

  Besluit op een verzoek om informatie over het verzoek van de exploitant van de kerncentrale Borssele om een aangepast pakket van opwerkingsafval terug te mogen ontvangen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op