Zoekresultaten  1-20 van de 932 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Afvalverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Monitoring drankverpakkingen in het zwerfafval - Resultaten tot en met de 1e helft van 2023

  Memo met de 11e halfjaarlijkse rapportage over de aanpak van kleine plastic flessen in het zwerfafval door Rijkswaterstaat (RWS). Het gaat daarbij in het bijzonder om de uitvoering van de monitoring van kleine plastic flessen in het zwerfafval . De rapportage bevat de meetresultaten tot en met de 1e helft van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over artikel over afval scheiden

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Afval scheiden is een grote bende'. Het Tweede Kamerlid Haverkort (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over diverse onderwerpen op het gebied van de circulaire economie

  Staatssecfretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen die te maken hebben met de transitie naar een circulaire economie. Zij stuurt een memo met de halfjaarlijkse rapportage 'Monitoring drankverpakkingen in het zwerfafval - Resultaten tot en met de 1e helft van 2023' mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over artikel over afval scheiden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over flesjes met statiegeld die niet bij inzamelpunt terechtkomen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over flesjes met statiegeld die niet bij inzamelpunt terechtkomen

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Ruim 40 procent van de flesjes met statiegeld komt niet bij een inzamelpunt terecht'. Het Tweede Kamerlid Hagen (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brancheverklaring namens de Europese waardeketen verpakkingen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op brancheverklaring namens de Europese waardeketen verpakkingen

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) reageert op een mail over de brancheverklaring namens de Europese waardeketen verpakkingen. De verklaring gaat over de voorgestelde Europese wetgeving voor verpakkingen en verpakkingsafval. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastrucvtuur en Waterstaat (IenW) had om een reactie verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage – Q2 2023 Infrastructuur en Waterstaat

  De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat om het 2e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag informele bijeenkomst van ministers milieu en energie 10 en 11 juli 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de informele bijeenkomst van milieuministers op 10 juli 2023 en de gedeelde informele bijeenkomst van ministers voor milieu en energie op 11 juli 2023. Deze vonden plaats in Valladolid, Spanje. Daarnaast informeren zij de Kamer over het akkoord in de trilogen over de verordening over ozonlaag afbrekende stoffen en de stand van zaken in de trilogen over de verordening over gefluoreerde broeikasgassen. Ook sturen zij de kwartaalrapportage met de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het voorkomen van zwerfafval door statiegeld

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de zwerfafvalmonitor. Hieruit blijkt de afname van de hoeveelheid kleine plastic flesjes in het zwerfafval in de 1e helft van 2022 door de invoering van statiegeld. Het Tweede Kamerlid Esch (PvdD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het voorkomen van zwerfafval door statiegeld

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over bericht dat AEB door de gemeente Amsterdam opnieuw in de verkoop is gezet

  Staatssecrearis Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten dat AEB (Amsterdams afvalverwerkingsbedrijf) door de gemeente Amsterdam opnieuw in de verkoop is gezet. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over bericht dat AEB door de gemeente Amsterdam opnieuw in de verkoop is gezet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • SUP Afwegingskader Vragen en antwoorden Carrousel ronde 2

  Het in december 2022 gepubliceerde afwegingskader ondersteunt bedrijven bij de implementatie van de regelgeving voor wegwerpplastic (Single Use Plastic). Het afwegingskader bevat beslisbomen, definities en voorbeelden voor voedselverpakkingen om af te bakenen welke verpakkingen binnen de reikwijdte vallen van de ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tabel kunststofproducten voor eenmalig gebruik

  Een overzicht van 21 verschillende productgroepen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over diverse onderwerpen ten aanzien van verbranden en storten

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen die betrekking hebben op het verbranden en storten van afvalstoffen en hun plaats in de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitbreiding aanpak kunststof producten voor eenmalig gebruik

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over een voorstel om de aanpak van kunststofproducten voor eenmalig gebruik, ook wel wegwerpplastics genoemd, uit te breiden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief met Verslag Milieuraad 20 juni 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over de Milieuraad die op 20 juni 2023 in Luxemburg plaatsvond, over nieuwe productprioriteiten voor ecologisch ontwerp voor duurzame producten en over de herziening van het EU-monitoringskader voor de circulaire economie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie openbare consultatie prioriteit productgroepen ecodesign

  Nederlandse inbreng in het kader van de publieke consultatie vanuit de Europese Commissie over nieuwe productprioriteiten voor ecologisch ontwerp voor duurzame producten. 

  Bekijk document gepubliceerd op