Zoekresultaten  1-10 van de 511 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Afvalverwijder
 • Antwoorden nadere vragen SO over BNC-fiche Verordening verpakkingen en verpakkingsafval

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op nadere vragen over het BNC -fiche over de voorgestelde Verordening voor verpakkingen en verpakkingsafval. De Tweede Kamerfractie van de VVD had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 9 maart 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij onderzoeksrapport Ladingresiduen deel 2

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het 2e deel van het 'Onderzoeksrapport ladingresiduen: Resultaten preventief toezicht op het voorkomen van lozingen van ladingresiduen'. Het is het 2e deel van een onderzoek naar mogelijke lozingen van ladingresiduen vanaf zeeschepen die Tata Steel als bestemming hadden. Zij gaat kort in op de bevindingen uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met geannoteerde agenda Milieuraad juni 2023

  Minister Van der Wal - Zeggelink (Natuur en Stikstof) en staatssecretaris Heijnen (IenW) sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 20 juni 2023. Daarnaast informeren zij de Kamer over de bereikte algemene oriëntaties op de verordening gefluoreerde broeikasgassen, de verordening voor ozonlaag afbrekende stoffen, en de Europese verordeningoverbrenging afvalstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over nahang ontwerp-Besluit uitvoering Markttoezichtverordening

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerp van het besluit van 12 april 2023 tot aanpassing van diverse besluiten in verband met de EU-verordening markttoezicht. Zij gaat daarbij in op de nahangprocedure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over BNC fiche de Verordening verpakkingen en verpakkingsafval

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over het BNC fiche over de voorgestelde Verordening verpakkingen en verpakkingsafval. De Tweede Kamerfracties van D66, CDA, GroenLinks, PvdD,  ChristenUnie en BBB hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verlenging specifieke aanwijzing niet-handhaven handelsverbod plastic rietjes

  Staatssecreraris Heijnen (IenW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een Aanwijzing aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ingevolge aanwijzing 14 van de Regeling vaststelling aanwijzing inzake de Rijksinspecties.  De aanwijzing verzoekt om tot nader bericht geen handhavingsbesluiten te nemen tegen importeurs van plastic rietjes voor levering aan apothekers en winkels in drogisterij, medische en orthopedische artikelen. Zij geeft een toelichting op de aanwijzing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op ILT-rapport over inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

  Staatssecreraris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur' van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het rapport richt zich op de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Zij geeft haar beleidsreactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 28694;30872, nr. 156 - Verpakkingsbeleid

  Verpakkingsbeleid; Brief regering; Verlenging specifieke aanwijzing niet-handhaven handelsverbod plastic rietjes

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beleidsoptiesvoor terugdringen van sigarettenfilters in zwerfafval

  Staatssecreraris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over mogelijke maatregelen om de hoeveelheid sigarettenfilters in het zwerfafval terug te dringen en over de beleidsopties, hun verwachte effectiviteit en de haalbaarheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 30872, nr. 291 - Landelijk afvalbeheerplan

  Landelijk afvalbeheerplan; Brief regering; Beleidsopties ter reductie van sigarettenfilters in zwerfafval

  Bekijk document gepubliceerd op