Zoekresultaten  1-10 van de 218 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Afvalverwijder
 • Template for providing your feedback on the EU Taxonomy Delegated Acts

  Het Nederlandse kabinet reageert op de publieke consultatie van de Europese Commissie (EC) over aanvullende criteria in EU-taxonomie gedelegeerde handelingen. Het voorstel van de EC gaat over criteria om vast te stellen of economische activiteiten bijdragen aan 1 of meer  milieudoelstellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport ladingresiduen

  Het rapport gaat over de resultaten van preventief toezicht op het voorkomen van lozingen van ladingresiduen. Het is het 2e deel van een onderzoek naar mogelijke lozingen van ladingresiduen vanaf zeeschepen die Tata Steel als bestemming hadden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

  Rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het rapport richt zich op de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • LCA voor beleidsmakers met casestudie over bekers

  In dit rapport zijn 4 levenscyclusanalyse-studies (LCA-studies) voor bekers en tafelgerei onderling vergeleken, met als doel om beleidsmakers meer inzicht te doen verkrijgen in de opbouw van diverse LCA-studies. Uit de vergelijking is gebleken dat onder andere het doel van de studies, de gebruikte datasets, de herkomst van de data, de gehanteerde impactcategorieën en de aannames in een LCA-studie nogal kunnen variëren, waardoor de conclusies van vergelijkbare studies uiteen kunnen lopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Statement by Denmark, Finland, Ireland, Luxemburg and the Netherlands

  Gezamenlijke verklaring van Nederland, Denemarken, Finland, Ierland en Luxemburg. De verklaring gaat over over de uitkomsten van de algemene oriëntatie derichtlijn industriële emissies (RIE). Statement by Denmark, Finland, Ireland, Luxemburg and the Netherlands (PDF | 1 pagina | 326 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reduceren van sigarettenfilters in het zwerfafval

  Het rapport bevat een studie naar de grootte van het probleem van sigarettenfilters in zwerfafval en een analyse van mogelijke beleidsmaatregelen om het probleem aan te pakken. Reduceren van sigarettenfilters in het zwerfafval (PDF | 76 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verbod op eenmalige sigarettenfilters

  Het factsheet bespreekt enkele mogelijk maastregelen voor het terugdringen van sigarettenfilters in zwerfafval zoals statiegeld en een rookverbod op het strand. Verbod op eenmalige sigarettenfilters (PDF | 7 pagina's | 266 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Uitnodiging agenda en bijlage DO drugs 12 juli

  Afschrift van de brief van het Interprovinciaal Overleg (IPO). De brief bevat een uitnodiging voor het directeurenoverleg (DO) van 12 juli 2022. Het overleg gaat over de aanpak van dumpingen van drugsafval. Afschrift brief Uitnodiging agenda en bijlage DO drugs 12 juli (PDF | 2 pagina's | 439 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda drugsafval problematiek

  De agenda gaat over het directeurenoverleg (DO) van het Interprovinciaal Overleg (IPO) van 12 juli 2022. Het doel van het overleg is het bespreken van de aanpak van dumpingen van drugsafval, samenwerking en het maken van afspraken voor oplossingen. Agenda drugsafval problematiek (PDF | 4 pagina's | 187 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Emissie en verspreiding van PFAS van afvalverbrandingsinstallatie Indaver

  Notitie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De notitie geeft advies over PFAS afvalverwerking en PFAS emissies. Notitie Emissie en verspreiding van PFAS van afvalverbrandingsinstallatie Indaver (PDF | 32 pagina's | 865 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op