Zoekresultaten  1-10 van de 225 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Afvalverwijder
 • Monitoring drankverpakkingen in het zwerfafval - Resultaten tot en met de 1e helft van 2023

  Memo met de 11e halfjaarlijkse rapportage over de aanpak van kleine plastic flessen in het zwerfafval door Rijkswaterstaat (RWS). Het gaat daarbij in het bijzonder om de uitvoering van de monitoring van kleine plastic flessen in het zwerfafval . De rapportage bevat de meetresultaten tot en met de 1e helft van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • SUP Afwegingskader Vragen en antwoorden Carrousel ronde 2

  Het in december 2022 gepubliceerde afwegingskader ondersteunt bedrijven bij de implementatie van de regelgeving voor wegwerpplastic (Single Use Plastic). Het afwegingskader bevat beslisbomen, definities en voorbeelden voor voedselverpakkingen om af te bakenen welke verpakkingen binnen de reikwijdte vallen van de ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage – Q2 2023 Infrastructuur en Waterstaat

  De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat om het 2e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tabel kunststofproducten voor eenmalig gebruik

  Een overzicht van 21 verschillende productgroepen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memo Monitoring drankverpakkingen in het zwerfafval - Resultaten tot en met eind 2022

  Memo van Rijkswaterstaat. Het memo gaat over de monitoring van drankverpakkingen in het zwerfafval over de 2e helft van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Antwoord WGO vraag nummer 59

  Bijlage bij de feitelijke vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het jaarverslag 2022 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De tabel gaat over de afvalstromen en de recycling na 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport ladingresiduen

  Het rapport gaat over de resultaten van preventief toezicht op het voorkomen van lozingen van ladingresiduen. Het is het 2e deel van een onderzoek naar mogelijke lozingen van ladingresiduen vanaf zeeschepen die Tata Steel als bestemming hadden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Template for providing your feedback on the EU Taxonomy Delegated Acts

  Het Nederlandse kabinet reageert op de publieke consultatie van de Europese Commissie (EC) over aanvullende criteria in EU-taxonomie gedelegeerde handelingen. Het voorstel van de EC gaat over criteria om vast te stellen of economische activiteiten bijdragen aan 1 of meer milieudoelstellingen. Dit document is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herkomst kunststofgranulaat in oppervlaktewater

  Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat in verband met het Programma Microplastics in Rivieren 2022-2025. Het programma richt zich onder meer op het voorkomen van zwerafval in rivieren. Het rapport onderzoekt kunststofgranulaat dat als zwerfafval vrijkomt en dus bijdraagt aan het kunststofgranulaat in en langs rivieren en meren in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • LCA voor beleidsmakers met casestudie over bekers

  In dit rapport zijn 4 levenscyclusanalyse-studies (LCA-studies) voor bekers en tafelgerei onderling vergeleken, met als doel om beleidsmakers meer inzicht te doen verkrijgen in de opbouw van diverse LCA-studies. Uit de vergelijking is gebleken dat onder andere het doel van de studies, de gebruikte datasets, de herkomst van de data, de gehanteerde impactcategorieën en de aannames in een LCA-studie nogal kunnen variëren, waardoor de conclusies van vergelijkbare studies uiteen kunnen lopen.

  Bekijk document gepubliceerd op