Zoekresultaten  1-10 van de 2.302 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Defensieverwijder
 • Kamerbrief over rapport IVD Sterker reageren op zwakke signalen

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over het rapport van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) ‘Sterker reageren op zwakke signalen'. De IVD heeft onderzoek gedaan naar de omgang met ‘lichte voorvallen’ bij de operationele commando’s (OPCO’s) en de in Den Haag gevestigde Defensiestaf.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief jaarplannen interne toezichthouders Defensie 2023

  Minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat (beiden Defensie) sturen de jaarplannen van de interne toezichthouders van Defensie voor 2023 naar de Tweede Kamer. In de jaarplannen schetsen de toezichthouders een overzicht van hun geplande en ongeplande (toezicht)activiteiten voor het komende kalenderjaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang bouwen aan toekomstbestendige krijgsmacht

  Minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat (beiden Defensie) delen een voorstel voor nieuwe kritische prestatie indicatoren (kpi’s) in de begroting met de Eerste Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op motie over excuses aan Molukse gemeenschap

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) reageert op een motie over excuses aan de Molukse gemeenschap. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep-Van Haga) heeft de motie ingediend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over excuses aan Molukse gemeenschap

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Strategisch Vastgoedplan 2022

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over het Strategisch Vastgoedplan (SVP) Defensie 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief verslag Raad Buitenlandse Zaken Defensie 15 november 2022

  Minister Ollongren (Defensie) doet de Tweede Kamer verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 15 november 2022. Ook gaat de minister in op mogelijkheden tot internationale materieelsamenwerking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over start verkennend onderzoek naar Stay behind-organisatie

  Minister-president Rutte en minister Ollongren (Defensie) informeren de Tweede Kamer dat zij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) hebben verzocht een verkennend onderzoek te de starten naar de Stay behind-organisatie, zoals die in Nederland in de jaren 1945-1992 heeft bestaan. Deze organisatie had tot doel in geval van een vijandelijke invasie en bezetting van Nederland verzetsactiviteiten uit te voeren in opdracht van de regering. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over wervingsplannen van Defensie

  Besluit op een verzoek om informatie over de methodiek op basis waarvan de personele behoefte van Defensie wordt bepaald. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Projectenoverzicht uitwerking Strategisch Vastgoedplan najaar 2022

  Overzicht van projecten bij de uitvoering van het Strategisch Vastgoedplan (SVP) van Defensie. Stand van zaken over nieuwe kazernes en concentreren van eenheden.

  Bekijk document gepubliceerd op