Zoekresultaten  1-10 van de 2.802 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Defensieverwijder
Thema: Verkeerverwijder
 • Beslisnota bij Kamerbrief besluit concentratie Assen-Havelte

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over stand van zaken levering militaire goederen Oekraïne

  Minister Ollongren (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken betreffende de levering van militaire goederen aan Oekraïne. De minister stuurt een totaaloverzicht mee van de tot en met 24 januari 2023 door Defensie geleverde goederen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief besluit concentratie Assen-Havelte

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de plannen voor de kazernes in Assen en Havelte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezamenlijk bestuurlijk voornemen Assen-Havelte

  Afspraken tussen het ministerie van Defensie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincies Drenthe en Overijssel en de gemeenten Assen, Steenwijkerland en Westerveld over de toekomstige invulling van de kazernes in Assen en Havelte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsdoorlichting geluid

  Eindrapport van de beleidsdoorlichting van het onderdeel geluid van artikel 14, 16 en 20, van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (ienW). De beleidsdoorlichting gaat over de periode 2015 tot en met 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Beleidsdoorlichting geluid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Beleidsdoorlichting geluid

  Staatsscretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het eindrapport van de beleidsdoorlichting van het onderdeel geluid van artikel 14, 16 en 20, van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (ienW). De beleidsdoorlichting gaat over de periode 2015 tot en met 2021. Zij gaat in op de belangrijkste bevindingen en geeft haar beleidsreactie. Daarnaast stuurt zij het onafhankelijk oordeel van TNO over de doorlichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Review Beleidsdoorlichting Geluid 2022v6

  TNO geeft een onafhankelijk oordeel over de beleidsdoorlichting van het onderdeel geluid van artikel 14, 16 en 20, van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (ienW). De beleidsdoorlichting gaat over de periode 2015 tot en met 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over wijziging van de reikwijdte van het onderzoek naar meldingen van het vermoeden van misstanden bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer dat de reikwijdte van het onderzoek van de Commissie van Onderzoek en Advies, dat onderzoek doet naar meldingen van het vermoeden van misstanden bij de afdeling onderzoek van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie, is gewijzigd. Daarnaast informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer met deze brief of de interne procedures voor klokkenluiders bij Defensie voldoen aan de Europese richtlijn over de bescherming van klokkenluiders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging van de reikwijdte van het onderzoek naar meldingen van het vermoeden van misstanden bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op