Zoekresultaten  1-10 van de 11.110 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Defensieverwijder
Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
 • Beslisnota bij Kamerbrief besluit concentratie Assen-Havelte

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over stand van zaken levering militaire goederen Oekraïne

  Minister Ollongren (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken betreffende de levering van militaire goederen aan Oekraïne. De minister stuurt een totaaloverzicht mee van de tot en met 24 januari 2023 door Defensie geleverde goederen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief besluit concentratie Assen-Havelte

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de plannen voor de kazernes in Assen en Havelte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezamenlijk bestuurlijk voornemen Assen-Havelte

  Afspraken tussen het ministerie van Defensie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincies Drenthe en Overijssel en de gemeenten Assen, Steenwijkerland en Westerveld over de toekomstige invulling van de kazernes in Assen en Havelte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Assessment of updated final EIA for Ocean Cleanup System S002 Eindrapport

  Het rapport onderzoekt of The Ocean Cleanup de benodigde voorzorgsmaatregelen neemt om schade aan het zeemilieu die ontstaat door de inzet van hun plastic opruimsysteem op de Grote Oceaan te voorkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over advies Raad van State en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer dat de Raad van State een advies heeft vastgesteld over de nota van wijziging over de Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen. Een gelijkluidende brief wordt naar de Eerste Kamer verzonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Response of The Ocean Cleanup to the Final Assessment of the Updated Final EIA for Ocean Cleanup System 002 prepared by Bureau Waardenburg

  Het Engelstalige rapport bevat de reactie van Ocean CLeanup op het onderzoeksrapport naar maatregelen tegen negatieve effecten van het plastic opruimsysteem van The Ocean Cleanup op het zeeleven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoek The Ocean Cleanup

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar maatregelen tegen negatieve effecten van het plastic opruimsysteem van The Ocean Cleanup op het zeeleven. Hij stuurt het onderzoeksrapport mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief onderzoek The Ocean Cleanup

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over wijziging van de reikwijdte van het onderzoek naar meldingen van het vermoeden van misstanden bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer dat de reikwijdte van het onderzoek van de Commissie van Onderzoek en Advies, dat onderzoek doet naar meldingen van het vermoeden van misstanden bij de afdeling onderzoek van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie, is gewijzigd. Daarnaast informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer met deze brief of de interne procedures voor klokkenluiders bij Defensie voldoen aan de Europese richtlijn over de bescherming van klokkenluiders.

  Bekijk document gepubliceerd op