Zoekresultaten  1-20 van de 1.475 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
 • Nieuw vandaag

  Performance requirements for textiles Input on EU sustainable design criteria for textiles

  Het rappoprt gaat over onderzoek naar mogelijke ontwerpeisen voor textiel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Onderzoeken in het kader van de UPV Textiel Rapportage onderdeel 3

  Onderdeel 3 van de rapportage 'Onderzoeken in het kader van de UPV Textiel '. Het rapport gaat over de wenselijkheid en haalbaarheid van specifiekere doelstellingen voor vezel-tot-vezelrecycling en het instellen van een minimumpercentage recyclaat in nieuwe textielproducenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Onderzoeken in het kader van de UPV Textiel Rapportage onderdelen 1 en 2

  Onderdelen 1 en 2 van de rapportage 'Onderzoeken in het kader van de UPV Textiel'. Het rapport gaat over de wenselijkheid en haalbaarheid van specifiekere doelstellingen voor vezel-tot-vezelrecycling en het instellen van een minimumpercentage recyclaat in nieuwe textielproducenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden Kamervragen over de onwenselijke inzet en dieronvriendelijke training van politiehonden

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister Adema (LNV) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Politiehond Rebel mag alleen nog maar bijten als het moet'. Het Tweede Kamerlid Wassenberg (PvdD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over moties en onderzoeken textiel

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitwerking van de motie van het Tweede Kamerlid Van Esch (PvdD). De motie ging over het weren van producten waarin bont, dons van levend geplukte dieren, angorawol of kangoeroeleer zit. Daarrnaast stuurt zij 2 onderzoeksrapporten over ontwerpeisen voor textiel en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) textiel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bijlage bij onderzoek UPV Handleiding UPV textiel too

  De bijlage bevat een handleiding voor de berekeningstool voor textielproducenten. Deze is voor het berekenen van recyclingspercentages en hergebruikpercentages voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) textiel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bijlage 2 – Handleiding berekeningstool UPV Textiel

  Bijlage bij het rapport 'Onderzoeken in het kader van de UPV Textiel'. De bijlage bevat de handleiding bij de berekeningstool UPV Textiel V1.0.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kamerbrief over moties en onderzoeken textiel

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het onvolledig informeren van de Kamer over het doodschieten van twee chimpansees door Dierenpark Amersfoort

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De UNESCO brief over de voorgenomen gaswinning bij Ternaard

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 28286, nr. 1306 - Dierenwelzijn

  Dierenwelzijn; Motie; Motie van het lid Tjeerd de Groot over het uitwerken van heldere en ambitieuze tussendoelen voor de transitie naar een dierwaardige veehouderij

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 28286, nr. 1309 - Dierenwelzijn

  Dierenwelzijn; Motie; Motie van het lid Vestering over een plan voor een einde aan de import van kalfjes

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 28286, nr. 1310 - Dierenwelzijn

  Dierenwelzijn; Motie; Motie van het lid Vestering over een landelijke verplichting van beschuttingsmogelijkheden voor weidedieren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 28286, nr. 1307 - Dierenwelzijn

  Dierenwelzijn; Motie; Motie van het lid Van der Plas over het door de sector zelf laten schrijven van een plan om achterblijvers mee te krijgen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 28286, nr. 1308 - Dierenwelzijn

  Dierenwelzijn; Motie; Motie van het lid Vestering over het nemen van maatregelen om de tekorten bij de NVWA niet ten koste van dierenwelzijn te laten gaan

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 28286, nr. 1305 - Dierenwelzijn

  Dierenwelzijn; Motie; Motie van het lid Tjeerd de Groot over het verbieden van alle ingrepen bij dieren tenzij direct medisch noodzakelijk

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 28286, nr. 1311 - Dierenwelzijn

  Dierenwelzijn; Motie; Motie van het lid Beckerman over voor 1 januari 2024 met een plan komen voor een verbod op het doden van haantjes

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 28286, nr. 1312 - Dierenwelzijn

  Dierenwelzijn; Motie; Motie van de leden Van Campen en Michon-Derkzen over binnendringen/insluipen altijd primair als huisvredebreuk/inbraak classificeren, ook wanneer er geen sprake is van braak

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 28286, nr. X - Dierenwelzijn

  Dierenwelzijn; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van LNV over dierwaardige veehouderij

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 33576, nr. 356 - Natuurbeleid

  Natuurbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de Verzamelbrief Natuur (Kamerstuk 33576-325)

  Bekijk document gepubliceerd op