Zoekresultaten  1-20 van de 7.816 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
 • Concept beleidsdraaiboek Afrikaanse paardenpest

  In dit draaiboek staat hoe een eventuele uitbraak van Afrikaanse paardenpest in Nederland bestreden zal worden. Afrikaanse paardenpest is een exotische dierziekte die wordt verspreid door knutten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Activiteiten rond de aanpak van Q-koorts

  Kamerbrief met de stand van zaken. Er zijn 21 bedrijven geruimd (8724 dieren). De Welzijnscommissie is bij vijf ruimingen geweest en constateert dat het dierenwelzijn goed in acht wordt genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Landbouw- en Visserijraad 14-16 december 2009

  Kamerbrief over de raad met onder meer de volgende onderwerpen: etikettering van dierenwelzijn, de markt voor hout(producten), dierproeven, de situatie op de zuivelmarkt en het EU-plattelandsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over misleiding diervriendelijke foie gras

  Kamerbrief waarin de minister meldt dat zij opheldering heeft gevraagd aan de leverancier die de diervriendelijke foie gras heeft geleverd aan hotels en restaurants. De leverancier doet onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Persbericht en rapport RIKILT Snelle ontwikkeling gentechnologie bij landbouwhuisdieren

  Kamerbrief waarin de minister meldt dat het rapport een overzichtelijk beeld geeft van de mogelijke toepassingen van de biotechnologie. Het rapport laat zien dat er kansen zijn, maar ook bedreigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Misleiding diervriendelijke foie gras

  Kamerbrief waarin de minister aangeeft dat dit in de eerste instantie een zaak is tussen de bewuste leverancier en de betrokken horeca-gelegenheden. Wel is contact opgenomen met de leverancier.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader onderzoek rond de aanpak en bestrijding van Q-koorts

  Kamerbrief waarin minister Verburg mede namens de minister van VWS bekend maakt dat Prof. dr. ir. Gert van Dijk de commissie gaat leiden die de aanpak en bestrijding van de Q-koorts gaat evalueren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over veetransporten in de kou

  Kamerbrief waarin de minister meldt dat voor lang transport (> 8 uur) het vervoermiddel gekeurd en uitgerust moet worden met een temparatuurregistratiesysteem. De transporteur moet hiervoor zorgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over jacht op landelijke vrijgestelde schadesoorten

  Kamerbrief met antwoorden op Kamervragen waarin de minister meldt dat provincies een (gedeeltijk) jachtverbod hebben ingesteld vanwege het weer. De minister roept op terughoudend met afschot te zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op de schriftelijke vragen over Q-koorts

  Kamerbrief met antwoorden op Kamervragen over onder meer vaginaalswabs en kinderboerderijen. De minister meldt dat de maatregelen zich richten op het beperken van grote risico’s voor de volksgezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen Q-koorts

  Kamerbrief met antwoorden op Kamervragen waarin de minister onder meer ingaat op de kinderboerderijen. De aflammerperiode op besmette grote bedrijven levert het grootste risico voor de volksgezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over een dekverbod voor geiten

  Kamerbrief met antwoorden op vragen waarin de minister ingaat op maatregelen tegen Q-koorts. Op 1 oktober is de tankmelkmonitoring van start gegaan. Ook was LNV begonnen met vaccineren in het kerngebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek Q-koorts

  Kamerbrief n.a.v. de NOS-uitzending op 17 januari 2010 over het verloop van het Q-koortsdossier. Vorige week is bekend gemaakt dat Commissie-Van Dijk de aanpak en bestrijding van de Q-koorts gaat evalueren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Commissie Vaarkamp-Ohl, tweede week van de ruimingen

  Verslag van de Commissie-Vaarkamp/Ohl die bij de uitvoering van maatregelen tegen Q-koorts controleert op dierenwelzijn. Tijdens de tweede week heeft de commissie twee onaangekondigde inspecties verricht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Commissie Vaarkamp-Ohl, eerste week van de ruimingen

  Verslag van de welzijncommissie die controleert of de maatregelen tegen Q-koorts op een voor het dierenwelzijn verantwoorde manier worden uitgevoerd. De eerste week van de ruimingen ging dat heel goed.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief schriftelijk overleg landbouwraad januari 2010

  Kamerbrief over het overleg met onder meer de volgende onderwerpen: Spaans voorzitterschap, Toekomst van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, tomaten uit Marokko, suiker, pulsvisserij en blauwvintonijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Export varkensvlees naar China

  Kamerbrief waarin de minister mede namens de minister van VROM antwoordt op vragen over de export van levende varkens naar China. Het gaat om hoogwaardige fokvarkens die in zeer kleine aantallen worden geëxporteerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verbod op rituele slacht in België

  Kamerbrief met antwoorden op vragen waarin de minister meldt dat Nederland, in tegenstelling tot België, aanvullende voorwaarden stelt aan onbedwelmd ritueel slachten. Het is een gevoelig thema in Europa.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief Kamervragen

  Kamerbrief waarin minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangeeft meer tijd nodig te hebben om Kamervragen over bontproducten te beantwoorden. De vragen vergen nader uitzoekwerk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Commissie Vaarkamp-Ohl, derde week van de ruimingen

  Verslag van de commissie die bij de uitvoering van maatregelen tegen Q-koorts controleert op dierenwelzijn. Het winterse weer in de derde week van de ruimingen heeft geen invloed gehad op dierenwelzijn.

  Bekijk document gepubliceerd op