Zoekresultaten  1-10 van de 5.399 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Handreiking voor de gebiedsprogramma's Nationaal Programma Landelijk Gebied

  Deze handreiking hoort bij het Ontwerp-NPLG ten behoeve van de ontwikkeling van de gebiedsprogramma’s. Het Ontwerp-NPLG bevat de actuele stand van de beleidsontwikkeling binnen het NPLG. Deze handreiking biedt een meer operationele invulling om te komen tot provinciale gebiedsprogramma’s NPLG. De handreiking is geactualiseerd in februari 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Nieuwe klap voor boeren: grond onder hun voeten vandaan'

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Nieuwe klap voor boeren: grond onder hun voeten vandaan'

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt de Tweede Kamer haar antwoorden op vragen over het bericht 'Nieuwe klap voor boeren: grond onder hun voeten vandaan'. Dit gaat over pachtovereenkomsten tussen agrarische ondernemers en Staatsbosbeheer. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Bromet (GL-PvdA).

 • Kamerbrief over voortgang aanpak piekbelasting

  Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak piekbelasting in de agrarische sector.

 • Kamerbrief over voortgang innovatie emissiereductie veehouderij

  Minister Adema (LNV) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de innovatie van emissiearme stalsystemen. En over de voortgang van de aanpak van de reductie van de stikstofuitstoot.

 • Kamerbrief over derde lerende evaluatie Natuurpact 2023

  Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) reageert op de derde lerende evaluatie Natuurpact 2023.

 • Beslisnota bij Kamerbrief voortgang aanpak piekbelasting

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Putten II 2023

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 december 2023, nr. WJZ/43351299, tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Putten II 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant dierwaardige veehouderij

  Het kabinet wil de verdere ontwikkeling realiseren naar een dierwaardige veehouderij. Dat wil zeggen: een veehouderij waarin het welzijn en de gezondheid van dieren het uitgangspunt zijn. In de zienswijze “Dierwaardige veehouderij” beschrijft de Raad voor Dierenaangelegenheden de zes leidende principes voor een veehouderij waarin dieren een positieve staat van welzijn ervaren.

 • Bijlagen verslag voorzitter van het convenanttraject dierwaardige veehouderij