Zoekresultaten  1-10 van de 380 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
 • Kamerbrief bij Actieplan Open Overheid 2023-2027

  Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer het vijfde Nationale Actieplan Open Overheid. Bijgevoegd zijn zowel de volledige versie als een publieksversie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan Open Overheid 2023-2027

  Een bondige publieksversie van het vijfde Nationale Actieplan Open Overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan Open Overheid 2023-2027

  Het vijfde Nederlandse Actieplan Open Overheid (2023-2027) bevat 17 actiepunten verdeeld over 7 thema’s, gericht op onder andere het actief verzamelen van ideeën van burgers, het beter voldoen aan de informatiebehoefte van verschillende doelgroepen en het stimuleren van een cultuuromslag naar meer openheid binnen overheidsorganisaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vernietiging adoptiedossiers

  Rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Het rapport gaat over de naleving van de Archiefwet bij adoptiedossiers. Het onderzoekt de vernietiging van adoptiedossiers van de vroegere Directie Kinderbescherming van het ministerie van Justitie. Deze directie voerde in het verleden een deel van de taken rond interlandelijke adoptie uit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij aanbieding Inspectierapport over vernietiging adoptiedossiers

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Vernietiging adoptiedossiers' van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Het rapport gaat over de naleving van de Archiefwet bij adoptiedossiers. Hij geeft een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies ARA Archiefwet 2021

  De Algemene Rijksarchivaris (ARA) geeft advies over het wetsvoorstel Archiefwet 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota nav verslag Archiefwet 2021

  Staatssecretaris Uslu (OCW) reageert op het verslag over het wetsvoorstel voor de intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021. Zij kreeg het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota's Archiefwet 2021

  Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt de Tweede Kamer de nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Archiefwet 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij nota's Archiefwet 2021

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging Archiefwet 2021

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geefteen toelichting op enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Archiefwet 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op