Zoekresultaten  1-10 van de 841 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
 • Kamerbrief bij Halfjaarrapportage digitalisering strafrechtketen 2e helft 2022

  De ministers Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en Weerwind (Rechtsbescherming) sturen de Tweede Kamer de laatste halfjaarrapportage van het Programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK). Deze gaat over de 2e helft van 2022. Zij informeren de Kamer daarbij over de beëindiging van het programma en de stand van zaken van de digitalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over afbakeningsdocument hotspot COVID-19

  Minister-president Rutte reageert op het verzoek om de versie van de periode maart 2020 - september 2021 van het afbakeningsdocument van de hotspot COVID-19 te sturen. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft dit verzoek gedaan.

 • Kamerbrief bij advies over Programma Rationalisatie ICT-landschap CAK

  Minister Kuipers (VWS) deelt het advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het Programma Rationalisatie ICT-landschap CAK met de Tweede Kamer. Ook reageert de minister op het advies. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • [Ingetrokken] Aanbiedingsbrief jaarevaluatie campagnes 2022

  [INGETROKKEN]

 • Antwoorden Kamervragen over mogelijk datalek NS

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'NS waarschuwt honderdduizenden klanten over mogelijk lekken van persoonsgegevens'. De Tweede Kamerleden Minhas en Rajkowski (beiden VVD) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken openstaande toezeggingen Digitale Zaken

  Staatssecretaris Van Huffelen (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van een aantal openstaande toezeggingen met betrekking tot Digitale Zaken, waarvan de opvolging gepland stond voor het eerste kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Informatie Digitale Dienstverlening

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over waar identificeren en dienstverlening, anders dan digitaal, niet mogelijk is bij de overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over knelpunten mogelijke hardvochtigheden wet- en regelgeving

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een uitgevoerd onderzoek binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van mogelijke hardvochtigheden in wet- en regelgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Fiche: Verordening Interoperabel Europa

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geeft antwoord op vragen over de Fiche: Verordening Interoperabel Europa. De leden van de vaste Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief advies over ICT-infrastructuur Logius

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt het advies van het Adviescollege ICT-toetsing over de ICT-infrastructuur bij Logius naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op