Zoekresultaten  1-10 van de 87 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
 • Uitstelbrief over reactie op tweede nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) meldt de Tweede Kamer dat de reactie op de tweede nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing later komt dan gebruikelijk.

 • Kamerbrief over stand van zaken appbeleid Rijksoverheid

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) meldt de Tweede Kamer per brief de stand van zaken op het gebied van het appbeleid van de Rijksoverheid.

 • Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel implementatie Open data richtlijn

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en enkele andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (Wet implementatie Open data richtlijn).

 • Kamerbrief over Woo besluit Whatsapp groep Desinformatie

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over haar besluit op een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek ging over de Whats-app groep Desinformatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij reactie Regeringscommissaris Informatiehuishouding over wetsvoorstel Algemene informatiewet

  Staatssecretaris Van Huffelen (BZK) biedt de Tweede Kamer de reactie aan van de Regeringscommissaris Informatiehuishouding op het verzoek om de Tweede Kamer te informeren over de termijn waarop een wetsvoorstel voor een Algemene informatiewet naar de Kamer komt, alsmede over het proces om tot het wetsvoorstel te komen.

 • Kamerbrief bij convenant toetsing stomme tap

  Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het convenant toetsing stomme tap.

 • Antwoorden Kamervragen over de conclusies van het inspectierapport vernietiging adoptiedossiers

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het rapport 'Vernietiging adoptiedossiers' van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op Inspectierapport vernietiging dossiers

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft zijn beleidsreactie op het rapport 'Vernietiging adoptiedossiers' van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Het rapport ging over onderzoek naar de vernietiging van adoptiedossiers bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Daarbij ging het om de naleving van de Archiefwet. De Tweede Kamer had het rapport op 28 juli 2023 ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag Wet Adviescollege ICT-toetsing

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel met regels voor de instelling van een adviescollege voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid (Wet Adviescollege ICT-toetsing).

 • Kamerbrief bij Actieplan Open Overheid 2023-2027

  Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer het vijfde Nationale Actieplan Open Overheid. Bijgevoegd zijn zowel de volledige versie als een publieksversie.

  Bekijk document gepubliceerd op