Zoekresultaten  1-10 van de 64 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen Schriftelijk Overleg Actieprogramma Digitalisering

  Minister Adema (LNV) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geven antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens het Schriftelijk Overleg Actieprogramma Digitalisering. De vragen gaan over de brief 'LNV-Actieprogramma Digitalisering'. Meerdere Tweede Kamerfracties hebben de vragen gesteld.

 • Kamerbrief over planning en voortgang algoritmeregister SZW

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeren de Tweede Kamer over de voortgang en de planning van het algoritmenregister van het ministerie van SZW.

 • Kamerbrief met Departementaal Financieel Overzicht ICT-kosten IenW 2024 – 2028

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer een brief met het Departementaal Financieel Overzicht van de ICT-kosten 2024 - 2028 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

 • Kamerbrief over Financieel Overzicht Digitalisering

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer het Financieel Overzicht Digitalisering van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Zij geeft een toelichting.

 • Kamerbrief over aanbevelingen adviescollege ICT toetsing voor het programma IAS Rijkwaterstaat

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de afronding van het programma 'Industriële Automatisering Sourcing' (IAS) binnen Rijkswaterstaat, na het verkregen advies door het adviescollege ICT-toetsing in maart 2021. Het gaat om standaardisering van de IT-componenten om de (cyber)veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de kunstwerken van Rijkswaterstaat te bevorderen.

 • 2e nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) reageert op het 2e verslag van de Eerste Kamerfracties van BBB, GroenLinks-PvdA, D66, PvdD en OPNL over het wetsvoorstel Wet Adviescollege ICT-toetsing. Het wetsvoorstel gaat over regels voor de instelling van een adviescollege voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij 2e nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt de Eerste Kamer de 2e nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Wet Adviescollege ICT-toetsing. Het wetsvoorstel gaat over regels voor de instelling van een adviescollege voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid.

 • Kamerbrief over voortgang algoritmeregister OCW

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de stappen die nodig zijn om te komen tot een gevuld Algoritmeregister voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) eind 2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang algoritmeregister OCW

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de stappen om te komen tot een gevuld Algoritmeregister eind 2025 voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

 • Kamerbrief over verlenging benoeming Regeringscommissaris Informatiehuishouding

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) meldt de Tweede Kamer dat zij de benoeming van de Regeringscommissaris Informatiehuishouding, de heer Zuurmond, met 6 maanden verlengt. De benoeming zou oorspronkelijk aflopen op 31 december 2023.