Zoekresultaten  1-50 van de 709 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
 • Actieplan Open Overheid 2023-2027

  Een bondige publieksversie van het vijfde Nationale Actieplan Open Overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan Open Overheid 2023-2027

  Het vijfde Nederlandse Actieplan Open Overheid (2023-2027) bevat 17 actiepunten verdeeld over 7 thema’s, gericht op onder andere het actief verzamelen van ideeën van burgers, het beter voldoen aan de informatiebehoefte van verschillende doelgroepen en het stimuleren van een cultuuromslag naar meer openheid binnen overheidsorganisaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Managementsamenvatting onderzoek Cupertino

  Managementsamenvatting uit het onderzoeksrapport over de uitkomsten van het forensische digitaal onderzoek naar mogelijk aangepaste rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR). De managementsamenvatting geeft een beeld over de aanleiding, aanpak, bevindingen en de conclusies uit dit onderzoeksrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Rapportage juli tot en met december 2022

  Bijlage bij de laatste halfjaarrapportage van het Programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK) over de 2e helft van 2022. De bijlage gaat over de projecten, de bestedingen en de mijlpalen van het programma.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programma digitalisering Strafrechtketen Rapportage juli tot en met december 2022

  Het rapport bevat de laatste halfjaarrapportage van het Programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK). Deze gaat over de 2e helft van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fit-gap analyse Archiefwet 1995 en Archiefwet 2021 - Rapport Fit-gap Archiefwet.pdf

  Onderzoek naar de mogelijke impact van een nieuwe Archiefwet. Daarbij is ook gekeken naar de mate waarin Financiën voldoet aan de huidige Archiefwet. Op het rapport is een managementreactie gegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning marktpartijen archiveren e-mail

  Marktonderzoek naar mogelijkheden om e-mails op een gebruiksvriendelijke wijze te archiveren. Goede archivering en toegang tot overheidsinformatie is noodzakelijk voor het goed functioneren van het openbaar bestuur en de democratische rechtstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fit-gap analyse Archiefwet 1995 en Archiefwet 2021

  Onderzoek naar de mogelijke impact van een nieuwe Archiefwet. Daarbij is ook gekeken naar de mate waarin Financiën voldoet aan de huidige Archiefwet. Op het rapport is een managementreactie gegeven.

 • Fit-gap analyse Archiefwet 1995 en Archiefwet 2021 - Managementreactie bij Fit-gap analyse Archiefwet 1995 en Archiefwet 2021

  Onderzoek naar de mogelijke impact van een nieuwe Archiefwet. Daarbij is ook gekeken naar de mate waarin Financiën voldoet aan de huidige Archiefwet. Op het rapport is een managementreactie gegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Belastingaangifte jongeren

  Onderzoek naar het effect van de campagne om jongeren ervan bewust te maken dat zij bij hun belastingaangifte geld kunnen terugvragen van een bijbaantje en/of vakantiebaantje. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Voorlopige Aanslag 2023

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne om eraan bijdragen dat particulieren en ondernemers controleren of de gegevens kloppen waarop de Voorlopige Aanslag is gebaseerd en dat ze wijzigingen in hun situatie doorgeven aan de Belastingdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Stoppen met roken - PUUR: Goede voornemens

  Dit rapport beschrijft de effecten van de campagne Stoppen met roken - PUUR. Specifiek gaat dit rapport over de campagneperiode december 2022 - januari 2023. Doel van de campagne is om rokers aan te zetten tot een serieuze stoppoging en dat rokers ook na een mislukte poging serieuze stoppogingen blijven doen en gestopt blijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Belastingdienst eigen woning

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne om te voorkomen dat mensen fouten maken in de aangifte wanneer zij een eigen woning hebben gekocht, verkocht of hun hypotheek hebben aangepast of overgesloten en zo te veel of te weinig belasting betalen. De doelgroep bestaat uit burgers die in 2022 hun hypotheek aanpasten, danwel oversloten of burgers die in 2022 een huis kochten of verkochten. Campagne-effectonderzoek Belastingdienst eigen woning (PDF | 30 pagina's | 5,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Landsadvocaat over reikwijdte eIDAS-verordening en open source-eis

  Het advies van de Landsadvocaat naar aanleiding van 2 vragen over de reikwijdte van de eIDAS-verordening en open source-eis.De vragen werden gesteld tijdens de plenaire behandeling van de Wet digitale overheid en bijbehorende novelle van 21 februari 2023. Advies Landsadvocaat over reikwijdte eIDAS-verordening en open source-eis (PDF | 13 pagina's | 3,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectenonderzoek ACM Veilig Online Winkelen

  Rapportage van een effectenonderzoek naar de campagne om consumenten bewuster te maken eerst de reviews van een webshop te controleren vóórdat zij iets bestellen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veldwerk verslag - Lokale aanpak digitale inclusie kansen uitdagingen voor de gemeenteraadsverkiezingen

  Rapport naar digitale inclusie gemeentenraadsverkiezingen 2022. Alliantie Digitaal Samenleven (ADS) wil inzicht hebben in de wijze waarop en de mate waarin het thema digitale inclusie (DI) speelt op gemeentelijk niveau. Veldwerk verslag - Lokale aanpak digitale inclusie kansen uitdagingen voor de gemeenteraadsverkiezingen (PDF | 14 pagina's | 160 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • App-lijst motie Ceder

  Bijlage 2 App-lijst motie van het Kamerlid Ceder. App-lijst motie Ceder (PDF | 2 pagina's | 135 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Zorgverzekeringen

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne om burgers te informeren over de mogelijkheid om hun zorgverzekering aan te passen dan wel over te stappen en te informeren over het belang van een zorgverzekering die goed aansluit op de mogelijke zorgvraag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en rechtsvoorgangers vanaf 5 mei 1945

  De selectielijst bevat de gestructureerde opsomming van werkprocessen en de waarderingen (bewaartermijnen) van de informatie in relatie tot processen binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Selectielijst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en rechtsvoorgangers vanaf 5 mei 1945 (PDF | 147 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning Structureel Landelijk Burgerpanel

  Onderzoek van Berenschot naar de inzet van een landelijk burgerpanel. Verkenning Structureel Landelijk Burgerpanel (PDF | 33 pagina's | 581 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Pamflet Dicht de digitale kloof

  Pamflet Alliantie Digitaal Samenleven. Pamflet Dicht de digitale kloof (PDF | 2 pagina's | 318 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Belastingdienst Ondernemers - startende ondernemers en kleine ondernemers

  Rapportage van een effectonderzoek naar de campagne om startende ondernemers en kleine ondernemers te informeren waar zij informatie kunnen vinden op de website van de Belastingdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek NIX18 (najaar 2022)

  Dit rapport beschrijft de effecten van de campagne NIX18 in het najaar van 2022. Doelstelling is dat niemand onder de 18 jaar meer drinkt (en rookt).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Belastingdienst scheiders

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne om burgers die in 2022 gaan scheiden of een geregistreerd partnerschap laten ontbinden, op tijd en correct hun wijzigingen met betrekking tot hun voorlopige aanslag en toeslagen te laten doorgeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Doe je updates

  Onderzoek naar de effecten van de campagne om mensen er bewust van te maken dat ze hun slimme apparaten regelmatig moeten updaten om ze goed beveiligd te houden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 'Kan dit weg?' - 'Nee': Advies over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid

  Advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (AcOI) over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid. 'Kan dit weg?' - 'Nee': Advies over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid (PDF | 55 pagina's | 3,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Toeslagen

  Dit rapport beschrijft de effecten van de campagne over het checken van de gevolgen van wijzigingen in je situatie voor je toeslagen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectenonderzoek Bandenspanning Extra Nameting

  In het rapport staan de effecten van de campagne 'Bandenspanning'. De campagne van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft als doel het belang en de urgentie van correct opgepompte banden onder de aandacht te brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Nabestaanden

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne om nabestaanden te informeren dat zij fiscale zaken van een overledene moeten afhandelen en dat zij daarbij hulp kunnen krijgen van de Belastingdienst of andere partijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatiekader risicoafweging cloudgebruik

  Dit implementatiekader is een verdieping en uitwerking van het Rijksbrede beleid voor het gebruik van clouddiensten. Bij de uitvoering van het cloudbeleid is het toepassen van dit implementatiekader verplicht. Implementatiekader risicoafweging cloudgebruik (PDF | 14 pagina's | 235 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) december 2022

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De campagne wil ondernemers bekend maken met de RI&E-verplichting ten aanzien van arbeidsrisico's. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Internetaankopen

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne om mensen die regelmatig aankopen doen in een webwinkel buiten de Europese Unie te informeren over de regels en bijkomende kosten van online bestellingen. In dit rapport worden de voor- en nameting met elkaar vergeleken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Life Events Ondernemers

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne om ondernemers bewust te maken dat als er iets in het leven van de ondernemer verandert, ze checken of dit gevolgen heeft voor hun belastingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek MONO automobilisten en fietsers (oktober 2022)

  Onderzoek naar de effecten van de campagne MONO. MONO is een langdurige campagne; dit rapport gaat over de campagneperiode 26 september - 30 oktober 2022. Het doel van de campagne is het verminderen van het aantal (dodelijke) slachtoffers en ongelukken door afleiding in het verkeer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Maatregelen in huis: Isolatie (najaar 2022)

  Deze rapportage beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de effecten van de campagne om woningeigenaren te informeren over de voordelen van isolatie en hen te stimuleren met isolatie aan de slag te gaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek HPV-vaccinatie 13 tot 18 jaar

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne HPV-vaccinatie voor jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar. Doelstelling is om HPV-infecties bij kinderen/jongeren te voorkomen en daarmee HPV-gerelateerde kanker tegengaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Donorregister jongeren

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne om jongvolwassenen te informeren over de verschillende keuzemogelijkheden in het Donorregister en de consequenties van niets doen/geen registratie zodat mensen een bewuste en geïnformeerde keuze kunnen maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Doorlichting Nationaal Archief 2022

  Het rapport bevat de eindrapportage van de 5-jaarlijkse doorlichting van het agentschap Nationaal Archief uit 2022. Rapport Doorlichting Nationaal Archief 2022 (PDF | 50 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht aanbevelingen en suggesties bij rapport Digitalisering in wetgeving en rechtspraak Raad van State

  Overzicht aanbevelingen en suggesties en hun opvolging bij het rapport Digitalisering in wetgeving en rechtspraak Raad van State. Overzicht aanbevelingen en suggesties bij rapport Digitalisering in wetgeving en rechtspraak Raad van State (PDF | 11 pagina's | 312 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschriften meldingen BZK vanuit status 'trusted flagger'

  Afschriften van van door het ministerie van BZK gedane meldingen bij de bedrijven Meta en Twitter vanuit de zogenoemde 'trusted flagger'-status.  Afschriften meldingen BZK vanuit status 'trusted flagger' (PDF | 12 pagina's | 903 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • The Strengthened Code of Practice on Disinformation 2022

  Rapportage over de hernieuwde en versterkte praktijkcode tegen desinformatie. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar. The Strengthened Code of Practice on Disinformation 2022 (PDF | 48 pagina's | 461 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies AcICT over Platform Open Overheidsinformatie

  Advies van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over het programma om te komen tot een Platform voor Open Overheidsinformatie (PLOOI). Advies AcICT over Platform Open Overheidsinformatie (PDF | 7 pagina's | 206 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek sturen op informatieveiligheid

  Onderzoek naar de wijze waarop andere grote (commerciële) organisaties sturing geven aan informatieveiligheid. De lessen die hier uit te trekken zijn, zijn input geweest bij het bestuurlijke deel van de evaluatie van de BIO. De lessen zijn ook input bij het verbeteren van het IB-stelsel binnen de overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig informatieplan IenW 2022 - 2026

  Meerjarig Informatieplan 2022 - 2026 voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het plan geeft inzicht in de prioriteiten binnen het ministerie op het gebied van informatievoorziening en ICT. Meerjarig informatieplan IenW 2022 - 2026 (PDF | 15 pagina's | 562 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • GDI-Programmeringsplan 2023

  Programmeringsplan dat richting geeft aan de ontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voor 2023. De GDI is de verzameling van voorzieningen, standaarden en afspraken(stelsels) die door alle publieke dienstverleners worden gebruikt voor hun digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers. GDI-Programmeringsplan 2023 (PDF | 75 pagina's | 7,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • i-Strategie 2022 - 2027 een JenV-brede IV-portefeuille voor de komende jaren

  De strategie gaat over de informatievoorziening van het ministerie voor JenV voor de jaren 2021 tot 2027. i-Strategie 2022 - 2027 een JenV-brede IV-portefeuille voor de komende jaren (PDF | 33 pagina's | 2,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelrapport Financiën Rijksbreed onderzoek AVG 2022

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar privacymanagement bij overheidsinstanties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjaren Departementaal Informatieplan 2022-2025

  Het doel van het departementale informatieplan is inzicht geven in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op het gebied van de IT en digitalisering. Meerjaren Departementaal Informatieplan 2022-2025 (PDF | 14 pagina's | 235 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Fit op jouw manier

  Dit rapport beschrijft de effecten van de campagne om mensen bewust te maken van het effect van een gezondere leefstijl op je immuunsysteem (gezondheid) en dat het voor iedereen haalbaar is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategie Digitale Economie

  Onderzoek naar een weerbare, ondernemende, vernieuwende en duurzame digitale economie, waarin iedereen in Nederland mee kan doen. Strategie Digitale Economie (PDF | 44 pagina's | 2,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op