Zoekresultaten  1-10 van de 51 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
 • Actieplan Open Overheid 2023-2027

  Een bondige publieksversie van het vijfde Nationale Actieplan Open Overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan Open Overheid 2023-2027

  Het vijfde Nederlandse Actieplan Open Overheid (2023-2027) bevat 17 actiepunten verdeeld over 7 thema’s, gericht op onder andere het actief verzamelen van ideeën van burgers, het beter voldoen aan de informatiebehoefte van verschillende doelgroepen en het stimuleren van een cultuuromslag naar meer openheid binnen overheidsorganisaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek NL-Alert 2023

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne om de schade van een ramp of crisis te beperken, door burgers te alarmeren en te informeren over de ontstane situatie. Doelstelling is het positioneren van NL-Alert als het vertrouwde alarmmiddel van de overheid. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Managementsamenvatting onderzoek Cupertino

  Managementsamenvatting uit het onderzoeksrapport over de uitkomsten van het forensische digitaal onderzoek naar mogelijk aangepaste rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR). De managementsamenvatting geeft een beeld over de aanleiding, aanpak, bevindingen en de conclusies uit dit onderzoeksrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Rapportage juli tot en met december 2022

  Bijlage bij de laatste halfjaarrapportage van het Programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK) over de 2e helft van 2022. De bijlage gaat over de projecten, de bestedingen en de mijlpalen van het programma.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programma digitalisering Strafrechtketen Rapportage juli tot en met december 2022

  Het rapport bevat de laatste halfjaarrapportage van het Programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK). Deze gaat over de 2e helft van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Belastingaangifte jongeren

  Onderzoek naar het effect van de campagne om jongeren ervan bewust te maken dat zij bij hun belastingaangifte geld kunnen terugvragen van een bijbaantje en/of vakantiebaantje. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Stoppen met roken - PUUR: Goede voornemens

  Dit rapport beschrijft de effecten van de campagne Stoppen met roken - PUUR. Specifiek gaat dit rapport over de campagneperiode december 2022 - januari 2023. Doel van de campagne is om rokers aan te zetten tot een serieuze stoppoging en dat rokers ook na een mislukte poging serieuze stoppogingen blijven doen en gestopt blijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectenonderzoek Bandenspanning Extra Nameting

  In het rapport staan de effecten van de campagne 'Bandenspanning'. De campagne van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft als doel het belang en de urgentie van correct opgepompte banden onder de aandacht te brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Voorlopige Aanslag 2023

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne om eraan bijdragen dat particulieren en ondernemers controleren of de gegevens kloppen waarop de Voorlopige Aanslag is gebaseerd en dat ze wijzigingen in hun situatie doorgeven aan de Belastingdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op