Zoekresultaten  1-10 van de 87 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
 • Departementaal Financieel Overzicht Digitalisering JenV 2024

  Het document bevat het Financieel Overzicht Digitalisering van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig Departementaal Informatieplan JenV 2024 2027

  Het informatieplan richt zich op de informatievoorziening (IV) op de beleidsterreinen van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor de jaren 2024 - 2027.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig informatieplan 2023-2026

  Het meerjarig informatieplan beschrijft de maatschappelijke opgaven en prioriteiten voor digitalisering en ICT van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Departementaal Informatieplan OCW 2023-2028

  Departementaal informatieplan van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De Rijksbrede doelstelling is om de Tweede Kamer beter te informeren over de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op de gebieden ICT en digitalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Signaalrapportage Bedrijven ontwijken regels voor hergebruik van plastic drank- en voedselverpakkingen

  Rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT signaleert 3 vormen van ontwijkgedrag bij de regelgeving voor wegwerpplastics die voorkomen bij bedrijven die deze plastics op de markt brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over veiligheid overheidsdata

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van 2 moties. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Balans van de Leefomgeving 2023

  2-jaarlijks rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het rapport maakte de balans op van het leefomgevingsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht van maatregelen uit NPCE tijdlijn

  Het document bevat de tijdlijn van de stappen uit het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring drankverpakkingen in het zwerfafval - Resultaten tot en met de 1e helft van 2023

  Memo met de 11e halfjaarlijkse rapportage over de aanpak van kleine plastic flessen in het zwerfafval door Rijkswaterstaat (RWS). Het gaat daarbij in het bijzonder om de uitvoering van de monitoring van kleine plastic flessen in het zwerfafval . De rapportage bevat de meetresultaten tot en met de 1e helft van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Bestuurlijke reactie politie Nationaal Meldkamer Systeem

  Afschrift van de brief van de korpsleiding van de Politie aan minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV). De brief bevat de reactie van de politie op het Adviescollege ICT-toetsing over het project Nationaal Meldkamer Systeem van de politie.

  Bekijk document gepubliceerd op