Zoekresultaten  1-10 van de 2.603 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ouderenzorgverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over ontwikkelingen in de ouderenzorg en de kwaliteit van zorg

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de ontwikkelingen in de ouderenzorg en de kwaliteit van de zorg. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Programma 'Wonen en zorg voor ouderen'

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeren de Tweede Kamer over het programma ‘Wonen en zorg voor ouderen’.  Het doel van het programma is dat ouderen in een geschikte woning en leefomgeving met plezier kunnen wonen en kunnen verhuizen als ze dat willen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief budgetbeheer vanuit Wlz en Wmo

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) reageert op een brief die vraagt naar de mogelijkheden om budgetbeheer en bewindvoering onder te brengen in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Programma 'Wonen en zorg voor ouderen'

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport Uitvoering wettelijke taken CAK verantwoordingsjaar 2021

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het rapport Uitvoering wettelijke taken door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) over het verantwoordingsjaar 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op signalen over tarieven ongecontracteerde wijkverpleging en ggz in 2023

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) reageert op signalen dat zorgverzekeraars brieven aan verzekerden sturen over het terugschroeven van tarieven van niet-gecontracteerde aanbieders van wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg (ggz) naar 75% per 1 januari 2023. De Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overlap tussen de opgaven aan verpleegzorgplekken en geclusterde woningen

  In dit rapport wordt een schatting gemaakt over de overlap tussen de opgaven aan verpleegzorgplekken en geclusterde woningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over tv-uitzending ouderenmishandeling

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt haar antwoorden op vragen over een uitzending van het tv-programma 'In het vizier van De Jager' over ouderenmishandeling. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bestuurder scootmobiel te water

  Minister Harbers (IenW) stuurt zijn antwoorden op vragen over het artikel 'Bestuurder scootmobiel raakt te water in Stadskanaal'. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Werner en Van der Molen (beiden CDA). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorgenomen aanpassing van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp vanaf 1 januari 2025

  Veelgestelde vragen en antwoorden over een voorstel van het kabinet om per 1 januari 2025 de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp aan te passen.

  Bekijk document gepubliceerd op