Zoekresultaten  1-10 van de 18 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen maandverwijder
Thema: Overheidspersoneelverwijder
 • Nieuw vandaag

  Besluit Woo-verzoek bijverdiensten onderwijsbestuurders - woo-bijverdiensten-onderwijsbestuurders-besluit.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over de bijverdiensten van bestuurders in de semipublieke sector die onder de Wet normering topinkomens vallen. Specifiek gaat het om de bijverdiensten van onderwijsbestuurders en de beantwoording van Kamervragen hierover. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit Woo-verzoek bijverdiensten onderwijsbestuurders

  Besluit op een verzoek om informatie over de bijverdiensten van bestuurders in de semipublieke sector die onder de Wet normering topinkomens vallen. Specifiek gaat het om de bijverdiensten van onderwijsbestuurders en de beantwoording van Kamervragen hierover. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Nieuw vandaag

  Besluit Woo-verzoek bijverdiensten onderwijsbestuurders - Openbaar gemaakte documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over de bijverdiensten van bestuurders in de semipublieke sector die onder de Wet normering topinkomens vallen. Specifiek gaat het om de bijverdiensten van onderwijsbestuurders en de beantwoording van Kamervragen hierover. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit Woo-verzoek bijverdiensten onderwijsbestuurders - Lijst van documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over de bijverdiensten van bestuurders in de semipublieke sector die onder de Wet normering topinkomens vallen. Specifiek gaat het om de bijverdiensten van onderwijsbestuurders en de beantwoording van Kamervragen hierover. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over verzoek benoemingsprocedure CTIVD en TIB

  Minister-president Rutte stuurt de Raad van State een brief over een extra voordracht voor de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij aanbiedingsbrief over verzoek benoemingsprocedure CTIVD en TIB

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij brief over verzoek benoemingsprocedure CTIVD en TIB

  Minister-president Rutte stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan de Raad van State over een extra voordracht voor de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen en maatregelen over het weren van apps op mobiele devices van rijksambtenaren

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over het weren van applicaties (apps) op mobiele telefoons van rijksambtenaren. Het Tweede Kamerlid Dekker-Abdulaziz (D66) heeft de vragen gesteld. De staatssecretaris biedt ook het advies van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over het gebruik van apps aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschouwing risico’s gebruik applicaties landen met offensief cyberprogramma gericht tegen Nederland

  De beschouwing van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) van de risico's van het gebruik van applicaties uit landen met een offensief cyberprogramma gericht tegen Nederland en Nederlandse belangen door (rijks)ambtenaren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen en maatregelen over het weren van apps op mobiele devices van rijksambtenaren

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op