Zoekresultaten  1-10 van de 159 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Overheidspersoneelverwijder
 • Overzicht ingediende en gehonoreerde uitzonderingsverzoeken WNT

  Overzicht van ingediende en gehonoreerde uitzonderingsverzoeken op grond van art. 2.4, 2.5 en 2.7 van de Wet normering topinkomens (WNT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • WNT-jaarrapportage 2021

  Een overzicht van geconstateerde overtredingen van de Wet normering topinkomens (WNT) en getroffen handhavingsmaatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Departementaal Strategisch Personeelsplan I-functies - Ministerie van Financiën - strategisch-personeelsplan-i-functies-financien.pdf

  Het Strategisch Personeelsplan anticipeert op de capaciteit en deskundigheid die noodzakelijk is om de informatiehuishouding en informatievoorziening van het ministerie van Financiën op orde te krijgen en te houden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Departementaal Strategisch Personeelsplan I-functies - Ministerie van Financiën

  Het Strategisch Personeelsplan anticipeert op de capaciteit en deskundigheid die noodzakelijk is om de informatiehuishouding en informatievoorziening van het ministerie van Financiën op orde te krijgen en te houden.

 • Departementaal Strategisch Personeelsplan I-functies - Ministerie van Financiën - Managementreactie

  Het Strategisch Personeelsplan anticipeert op de capaciteit en deskundigheid die noodzakelijk is om de informatiehuishouding en informatievoorziening van het ministerie van Financiën op orde te krijgen en te houden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaarten en tabellen rijkswerkgelegenheidscijfers

  Kaarten en tabellen met een gedetailleerde uiteenzetting van de rijkswerkgelegenheidscijfers en de verwachte ontwikkeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Flitspeiling 3 - Ambtseed

  Rapport over de voorwaarden voor de nieuwe ambtseed voor rijksambtenaren. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Morele vragen van rijksambtenaren

  Dit rapport onderzoekt welke morele vragen en twijfels leven bij ambtenaren, bij wie zij deze aan de orde stellen en wat hier vervolgens mee gebeurt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage Personeelsenquête Rijk (PER) Integriteit en sociale veiligheid

  Onderzoek binnen de rijksoverheid naar het thema integriteit en sociale veiligheid. Het onderzoek had 2 doelen: (1) nagaan in hoeverre de acties binnen de rijksoverheid effectief zijn geweest om integriteit en sociale veiligheid te verbeteren en (2) ontwikkelingen op het gebied van sociale veiligheid en ongewenste omgangsvormen bij de rijksoverheid monitoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht ingediende en gehonoreerde uitzonderingsverzoeken WNT

  Overzicht van het aantal ingediende en het aantal gehonoreerde uitzonderingsverzoeken over de periode vanaf de inwerkingtreding van de Wet normering topinkomens (WNT) op 1 januari 2013 tot peildatum 15 oktober 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op