Zoekresultaten  1-10 van de 15 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarverslagverwijder
Thema: Overheidspersoneelverwijder
 • Jaarverslag Integriteit Defensie 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2011

  In 2012 verschijnt voor de tweede keer een Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk over het afgelopen jaar, ditmaal over 2011. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt de Tweede Kamer met de jaarrapportage een samenhangend beeld van de bedrijfsvoering van het Rijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2011 Hoofdstuk 2 Het Rijk in cijfers

  De personele en materiële uitgaven van het Rijk zijn licht gestegen van € 13,3 miljard in 2010 naar € 13,4 miljard in 2011. Dit betreft de apparaatsuitgaven van ministeries inclusief de baten-lastendiensten en exclusief Defensie, KLPD en zbo’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2011 Hoofdstuk 4.3 Huisvesting, faciliteiten en inkoop

  In 2011 kwam er meer centrale sturing op de rijkshuisvesting. Daarnaast is het Rijk ambtenaren zuiniger gaan huisvesten waardoor minder ruimte wordt gebruikt. Ook is het programma duurzame bedrijfsvoering Rijk afgerond. Op het gebied van reductie CO2-uitstoot heeft het Rijk in 2011 haar doelstelling behaald. De inkoop van het Rijk is in 2011 fors geprofessionaliseerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Organisatie en personeel (Hoofdstuk 2.1 uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk)

  Het belangrijkste nieuws van 2010 op het gebied van organisatie is het kabinetsplan om te komen tot een compacte rijksdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sociaal Jaarverslag Rijk 2010

  Het Sociaal Jaarverslag Rijk biedt een overzicht van het personeelsbeleid en de personele ontwikkelingen in de sector Rijk van het afgelopen jaar. Dit is het verslag over 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Algemene Bestuursdienst 2009

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2011 Hoofdstuk 4.1 Organisatie- en personeelsbeleid Rijk

  2011 was het jaar van reorganisaties en departementale herindeling. De sector Rijk is in 2011 gekrompen met 3.500 fte’s. Het accent van het organisatie- en personeelsbeleid van het Rijk lag op de begeleiding van medewerkers naar ander werk binnen en buiten het Rijk. Alle ministeries zijn aangesloten op een efficiëntere en betere HRM-functie, P-Direkt. De salarissen van ambtenaren zijn bevroren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2011 Hoofdstuk 4.2 Informatiseringsbeleid

  De rijksoverheid heeft in 2011 informatie beter beveiligd en maatregelen genomen om de privacy te beschermen. Verder zijn in 2011 de cloud strategie en de I-strategie tot stand gekomen en is het Rijks ICT-dashboard gelanceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2011 Rapportage grote en risicovolle ICT-projecten

  Deze rapportage geeft een overzicht van de stand van zaken, omschrijving enzovoorts van de grote en risicovolle ICT-projecten.

  Bekijk document gepubliceerd op