Zoekresultaten  1-10 van de 95 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Thema: Overheidspersoneelverwijder
 • Wob-verzoek inzake herverdeling dienstautos bewindspersonen

  Op 25 oktober 2010 is bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een verzoek ingediend voor openbaarmaking van informatie over dienstautos van bewindspersonen. Dit is de reactie van het ministerie op dit verzoek. Het verzoek is op 25 november 2010 gehonoreerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij WOB verzoek inzake herverdeling dienstautos bewindspersonen

  Overzicht dienstautos 14 oktober 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • WOB-verzoek over salarissen van de publieke omroep en documenten rondom de communicatie

  Op 10 mei 2010 is bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een verzoek ingediend voor openbaarmaking van informatie over salarissen van de publieke omroep. Dit is de reactie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor wat betreft de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (Wopt) en de controle op die meldingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob-verzoek dienstreizen vanuit de eigen woning

  Besluit namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend op 1 maart 2011 over het onderwerp dienstreizen vanuit de eigen woning aangevangen, worden geacht binnen werktijd plaats te vinden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob-besluiten en bijlagen dienstreizen en werktijd

  Besluit namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend op 16 maart. Het Wob-verzoek heeft betrekking op een brief over het onderwerp dienstreizen en werktijd van het voormalige ministerie van LNV. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob-verzoek overzicht personeelsleden spoorbeheerder ProRail

  Besluit namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend op 24 mei 2011. Het Wob-verzoek heeft betrekking op een overzicht van personeelsleden, intern dan wel extern, in vaste dienst dan wel op interim basis, niet zijnde statutaire directieleden, van spoorbeheerder ProRail die een bezoldiging genieten die uitstijgt boven de (...) norm van circa €188.000 (peildatum, 1 januari 2009). Het Wob-verzoek wordt gedeeltelijk gehonoreerd. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob-verzoek over wachtgelden voor oud-volksvertegenwoordigers

  Besluit namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend op 23 februari 2011 om informatie over de Appa-uitkeringen van Eerste- en Tweede Kamerleden. Het WOB-verzoek is gehonoreerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijl 5 RWS Noordzee

  Bjlage bij de beslissing op het Wob-verzoek van 21 juli 2011 om informatie over buitenlandse dienstreizen in 2009 en 2010 van Rijkswaterstaat waarvan de kosten geheel of gedeeltelijk ten laste van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn gekomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijl 3 RWS Noord-Brabant

  Bijlage bij de beslissing op het Wob-verzoek van 21 juli 2011 om informatie over buitenlandse dienstreizen in 2009 en 2010 van Rijkswaterstaat waarvan de kosten geheel of gedeeltelijk ten laste van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn gekomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijl 9 Inventarislijst

  Inventarislijst bij de beslissing op het Wob-verzoek van 21 juli 2011 om informatie over buitenlandse dienstreizen in 2009 en 2010 van Rijkswaterstaat waarvan de kosten geheel of gedeeltelijk ten laste van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn gekomen.

  Bekijk document gepubliceerd op