Zoekresultaten  1-50 van de 95 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Thema: Overheidspersoneelverwijder
 • Openbaargemaakte documenten bij woo-verzoek over omvang vertrekregelingen

  Openbaargemaakte documenten op een verzoek om informatie over omvang vertrekregelingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op woo-verzoek over omvang vertrekregelingen

  Besluit op een verzoek om informatie over de omvang in fte van personeel dat niet meer werkt bij de Rijksoverheid, gebruikmakende van een officiële regeling met (deels) behoud van salaris. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over bijverdiensten bestuurders semipublieke sector (WNT) - Bijlagen deel 3 bij Woo-besluit bijverdiensten bestuurders semipublieke sector (WNT)

  Besluit op een verzoek om informatie over de bijverdiensten van bestuurders in de semipublieke sector die onder de Wet normering topinkomens (WNT) vallen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over bijverdiensten bestuurders semipublieke sector (WNT) - Bijlagen deel 1 bij Woo-besluit bijverdiensten bestuurders semipublieke sector (WNT)

  Besluit op een verzoek om informatie over de bijverdiensten van bestuurders in de semipublieke sector die onder de Wet normering topinkomens (WNT) vallen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over bijverdiensten bestuurders semipublieke sector (WNT) - Bijlagen deel 5 bij Woo-besluit bijverdiensten bestuurders semipublieke sector (WNT)

  Besluit op een verzoek om informatie over de bijverdiensten van bestuurders in de semipublieke sector die onder de Wet normering topinkomens (WNT) vallen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over bijverdiensten bestuurders semipublieke sector (WNT) - Bijlagen deel 4 bij Woo-besluit bijverdiensten bestuurders semipublieke sector (WNT)

  Besluit op een verzoek om informatie over de bijverdiensten van bestuurders in de semipublieke sector die onder de Wet normering topinkomens (WNT) vallen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over bijverdiensten bestuurders semipublieke sector (WNT) - Bijlagen deel 2 bij Woo-besluit bijverdiensten bestuurders semipublieke sector (WNT)

  Besluit op een verzoek om informatie over de bijverdiensten van bestuurders in de semipublieke sector die onder de Wet normering topinkomens (WNT) vallen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over bijverdiensten bestuurders semipublieke sector (WNT)

  Besluit op een verzoek om informatie over de bijverdiensten van bestuurders in de semipublieke sector die onder de Wet normering topinkomens (WNT) vallen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over bijverdiensten bestuurders semipublieke sector (WNT) - Besluit en inventaris bij Woo-verzoek over bijverdiensten bestuurders semipublieke sector (WNT)

  Besluit op een verzoek om informatie over de bijverdiensten van bestuurders in de semipublieke sector die onder de Wet normering topinkomens (WNT) vallen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek overstap Focco Vijselaar naar VNO-NCW - woo-overstap-focco-vijselaar-besluit.pdf

  Besluit op een verzoek om documenten over de overstap van Focco Vijselaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar VNO-NCW. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek overstap Focco Vijselaar naar VNO-NCW - Openbaar gemaakt document

  Besluit op een verzoek om documenten over de overstap van Focco Vijselaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar VNO-NCW. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek overstap Focco Vijselaar naar VNO-NCW

  Besluit op een verzoek om documenten over de overstap van Focco Vijselaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar VNO-NCW. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Woo-verzoek bijverdiensten onderwijsbestuurders - woo-bijverdiensten-onderwijsbestuurders-besluit.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over de bijverdiensten van bestuurders in de semipublieke sector die onder de Wet normering topinkomens vallen. Specifiek gaat het om de bijverdiensten van onderwijsbestuurders en de beantwoording van Kamervragen hierover. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek bijverdiensten onderwijsbestuurders

  Besluit op een verzoek om informatie over de bijverdiensten van bestuurders in de semipublieke sector die onder de Wet normering topinkomens vallen. Specifiek gaat het om de bijverdiensten van onderwijsbestuurders en de beantwoording van Kamervragen hierover. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Woo-verzoek bijverdiensten onderwijsbestuurders - Besluit op Woo-verzoek bijverdiensten onderwijsbestuurders.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over de bijverdiensten van bestuurders in de semipublieke sector die onder de Wet normering topinkomens vallen. Specifiek gaat het om de bijverdiensten van onderwijsbestuurders en de beantwoording van Kamervragen hierover. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek bijverdiensten onderwijsbestuurders - Openbaar gemaakte documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over de bijverdiensten van bestuurders in de semipublieke sector die onder de Wet normering topinkomens vallen. Specifiek gaat het om de bijverdiensten van onderwijsbestuurders en de beantwoording van Kamervragen hierover. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek bijverdiensten onderwijsbestuurders - Lijst van documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over de bijverdiensten van bestuurders in de semipublieke sector die onder de Wet normering topinkomens vallen. Specifiek gaat het om de bijverdiensten van onderwijsbestuurders en de beantwoording van Kamervragen hierover. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek thuiswerkadvies ministers en ambtenaren

  Besluit op een verzoek om alle communicatie over het thuiswerken van het kabinet en ambtenaren rondom het coronabeleid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over analyses en onderzoeken naar de cultuur en het gedrag bij de Rijksoverheid - Besluit op Woo-verzoek over analyses en onderzoeken naar de cultuur en het gedrag bij de Rijksoverheid.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over analyses en onderzoeken naar de cultuur en het gedrag bij het ministerie van Financiën en de rest van de Rijksoverheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over analyses en onderzoeken naar de cultuur en het gedrag bij de Rijksoverheid - Lijst van documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over analyses en onderzoeken naar de cultuur en het gedrag bij het ministerie van Financiën en de rest van de Rijksoverheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over analyses en onderzoeken naar de cultuur en het gedrag bij de Rijksoverheid - Bijlage bij Besluit op Woo-verzoek over analyses en onderzoeken naar de cultuur en het gedrag bij de Rijksoverheid

  Besluit op een verzoek om informatie over analyses en onderzoeken naar de cultuur en het gedrag bij het ministerie van Financiën en de rest van de Rijksoverheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over analyses en onderzoeken naar de cultuur en het gedrag bij de Rijksoverheid

  Besluit op een verzoek om informatie over analyses en onderzoeken naar de cultuur en het gedrag bij het ministerie van Financiën en de rest van de Rijksoverheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

 • Besluit Woo-verzoek omgang met fascistische medewerkers en sollicitanten

  Besluit op een verzoek om informatie over hoe het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties omgaat met fascisten/nazi's die binnen het ministerie solliciteren en werken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over diversiteit Rijksambtenaren en managementfuncties ABD

  Besluit op een verzoek om informatie over het aandeel vrouwen en allochtonen in functie bij de Rijksoverheid en over managementfuncties van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Het verzoek is op 27 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 3 november 2022 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over diversiteit en inclusiviteit - Bijlagen deel 1

  Besluit op een verzoek om informatie over de opstelling van de brief aan de Tweede Kamer over diversiteit en inclusiviteit, en rapporten/onderzoeken over dit thema. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over diversiteit en inclusiviteit - Bijlagen deel 2

  Besluit op een verzoek om informatie over de opstelling van de brief aan de Tweede Kamer over diversiteit en inclusiviteit, en rapporten/onderzoeken over dit thema. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over diversiteit en inclusiviteit - Besluit op Woo-verzoek

  Besluit op een verzoek om informatie over de opstelling van de brief aan de Tweede Kamer over diversiteit en inclusiviteit, en rapporten/onderzoeken over dit thema. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over diversiteit en inclusiviteit

  Besluit op een verzoek om informatie over de opstelling van de brief aan de Tweede Kamer over diversiteit en inclusiviteit, en rapporten/onderzoeken over dit thema. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Woo-verzoek personeelsverloop inspecteurs NVWA

  Besluit op een verzoek om informatie over het personeelsverloop van de inspecteurs binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in de periode 2015-2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Woo-verzoek personeelsverloop inspecteurs NVWA - Openbaar gemaakt document

  Besluit op een verzoek om informatie over het personeelsverloop van de inspecteurs binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in de periode 2015-2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek personeelsverloop inspecteurs NVWA - 22-0625-besluit.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over het personeelsverloop van de inspecteurs binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in de periode 2015-2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Woo-verzoek inzake dossier- en beleidsteam Hooijmaijers

  De bijlage bij dit woo-verzoek is te vinden via deze link: https://www.noord-holland.nl/Loket/Woo_verzoek/Woo_verzoeken_2022/Woo_verzoek_inzake_dossier_en_beleidsteam_Hooijmaijers_15_07_2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over neveninkomsten ambtenaren

  Besluit op een verzoek om informatie over het aantal ambtenaren (uitgesplitst naar totaal en per ministerie) dat over de laatste 5 jaar neveninkomsten heeft gehad uit het geven van gratis masterclasses en/of webinars aan professional. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over banenafspraak bij OCW - Inventarislijst Wob-verzoek over banenafspraak bij OCW

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het beleid rondom de positie van personen die binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkzaam zijn en die vallen onder de zogenaamde banenafspraak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over banenafspraak bij OCW - Besluit op Wob-verzoek banenafspraken.pdf

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het beleid rondom de positie van personen die binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkzaam zijn en die vallen onder de zogenaamde banenafspraak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over banenafspraak bij OCW - Documenten bij Wob-verzoek over banenafspraak bij OCW

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het beleid rondom de positie van personen die binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkzaam zijn en die vallen onder de zogenaamde banenafspraak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over banenafspraak bij OCW

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het beleid rondom de positie van personen die binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkzaam zijn en die vallen onder de zogenaamde banenafspraak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Besluit Wob-verzoek arbeidsduur rijksambtenaren - bijlagen-besluit-wob-verzoek-arbeidsduur-rijksambtenaren.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over het huidig aantal rijksambtenaren met een arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week, meer dan 36 uur per week en minder dan 36 uur per week. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek arbeidsduur rijksambtenaren

  Besluit op een verzoek om informatie over het huidig aantal rijksambtenaren met een arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week, meer dan 36 uur per week en minder dan 36 uur per week. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Besluit Wob-verzoek arbeidsduur rijksambtenaren - besluit-wob-verzoek-arbeidsduur-rijksambtenaren.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over het huidig aantal rijksambtenaren met een arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week, meer dan 36 uur per week en minder dan 36 uur per week. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over Shell-medewerker bij ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Besluit op een verzoek om informatie over een Shell-medewerker die gestationeerd is op het ministerie vann Economische Zaken en K limaat. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek overgang eindloon naar middelloon

  Besluit op een verzoek om informatie over de ontwikkeling van de pensioenlasten als gevolg van de overgang van het eindloonstelsel (2003) naar het middelloonstelsel (2004). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek bezoldiging bestuurder(s) Hogeschool ArtEZ in verband met WNT

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 10 juni 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de bezoldiging van bestuurder(s) bij Hogeschool ArtEZ in Arnhem in verband met de Wet normering topinkomens. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob besluit 12 mei 2016

  De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 12 mei 2016 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op een overzicht van het aantal integriteitsschendingen, een overzicht van het aantal gevallen van (zeer) ernstig plichtsverzuim en een overzicht van het aantal gevallen van voornemens en tenuitvoerlegging van (voorwaardelijk) strafontslag bij enkele onderdelen van het ministerie in de jaren 2013 en 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob besluit van 8 februari 2016

  De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 8 februari 2016 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten met betrekking tot de correspondentie en besluitvorming ten aanzien van de uitzonderingsgevallen op grond van artikel 2.4 en/of 2.5 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), voor zover deze onder de verantwoordelijkheid van het ministerie vallen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op bezwaar op Wobbesluit 8 maart 2016 inzake openbaarmaking verslagen

  De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 8 maart 2016 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van de verslagen van de gesprekken die de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking heeft gevoerd met de oud-bewindspersonen mr. I.W. Opstelten en mr. F. Teeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wobbesluit 8 maart 2016 inzake openbaarmaking verslagen

  De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 8 maart 2016 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van de verslagen van de gesprekken die de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking heeft gevoerd met de oud-bewindspersonen mr. I.W. Opstelten en mr. F. Teeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob besluit lekken Commissie AGFA voor publicatie

  De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 7 januari 2016 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten waaruit blijkt dat een intern onderzoek binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie is verricht naar de oorsprong van het lekken van het advies van de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren (AGFA) naar het NRC Handelsblad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob besluit afwijking adviezen Commissie AGFA

  De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 7 januari 2016 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van een overzicht van het aantal gevallen in de afgelopen vier jaar waarin is afgeweken van een advies van de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren (AGFA) over vertrouwensfuncties en over vrijheid van meningsuiting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek declaraties medewerkers Belastingdienst

  De Belastingdienst heeft op 6 november 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft declaraties binnenland, reiskosten buitenland en woonlasten en verhuiskosten van de medewerkers in de schalen 17 en 18 in de periode 2013 en 2014. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op