Zoekresultaten  1-10 van de 17 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Publicatieverwijder
Thema: Overheidspersoneelverwijder
 • Motie wijziging ambtseed rijksambtenaren

  Motie van het lid Ellian om de ambtseed voor rijksambtenaren te wijzigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kernrapport Werkonderzoek 2022 beschikbaar: inzicht in werkaantrekkelijkheid bij de overheid - Kernrapport Werkonderzoek 2022

  Om inzicht te krijgen in de aantrekkelijkheid van het werk bij de overheid, voert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met CBS en ICTU periodiek een groot enquêteonderzoek uit: het Werkonderzoek. Het Kernrapport 2022 is nu online beschikbaar op www.werkonderzoek.nl. Het Werkonderzoek is gericht op de werkbeleving van werknemers (leidinggevenden en medewerkers) in het openbaar bestuur en het onderwijs. Naast allerlei HR-thema’s wordt in het Werkonderzoek aandacht besteed aan diverse organisatievraagstukken en aan de integriteit en sociale veiligheid van medewerkers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kernrapport Werkonderzoek 2022 beschikbaar: inzicht in werkaantrekkelijkheid bij de overheid

  Om inzicht te krijgen in de aantrekkelijkheid van het werk bij de overheid, voert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met CBS en ICTU periodiek een groot enquêteonderzoek uit: het Werkonderzoek. Het Kernrapport 2022 is nu online beschikbaar op www.werkonderzoek.nl. Het Werkonderzoek is gericht op de werkbeleving van werknemers (leidinggevenden en medewerkers) in het openbaar bestuur en het onderwijs. Naast allerlei HR-thema’s wordt in het Werkonderzoek aandacht besteed aan diverse organisatievraagstukken en aan de integriteit en sociale veiligheid van medewerkers.

 • Kernrapport Werkonderzoek 2022 beschikbaar: inzicht in werkaantrekkelijkheid bij de overheid - Samenvatting Kernrapport Werkonderzoek 2022 beschikbaar: inzicht in werkaantrekkelijkheid bij de overheid

  Om inzicht te krijgen in de aantrekkelijkheid van het werk bij de overheid, voert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met CBS en ICTU periodiek een groot enquêteonderzoek uit: het Werkonderzoek. Het Kernrapport 2022 is nu online beschikbaar op www.werkonderzoek.nl. Het Werkonderzoek is gericht op de werkbeleving van werknemers (leidinggevenden en medewerkers) in het openbaar bestuur en het onderwijs. Naast allerlei HR-thema’s wordt in het Werkonderzoek aandacht besteed aan diverse organisatievraagstukken en aan de integriteit en sociale veiligheid van medewerkers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reacties van secretaris-generaal en minister BZ op brief over diversiteitsbeleid

  Reactie op een brief van medewerkers het ministerie van Buitenlandse Zaken over het halen van diversiteitsdoelstellingen bij het ministerie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht ingediende en gehonoreerde uitzonderingsverzoeken op grond van art. 2.4, 2.5 en 2.7 WNT

  In het overzicht ingediende en gehonoreerde uitzonderingsverzoeken 2020 zijn de cijfers van het aantal (gehonoreerde) uitzonderingsverzoeken weergegeven over de periode vanaf 1 januari 2013 (inwerkingtreding van de WNT) tot peildatum 15 oktober 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Salaristabellen bij Onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2018 - 2020) - Tabel verhoging bedragen die aan loonontwikkeling sector Rijk zijn gekoppeld

  In deze salaristabellen staan de bruto maandbedragen met de afspraken uit het Onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2018 - 2020) erin verwerkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • WNT cijfers politie 2017

  Vergelijkende lijst met inkomensgegevens van politiefunctionarissen en hun toetsinkomen volgens de Wet Normering Topinkomens, verstrekt door de politie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbeidsvoorwaardenovereenkomst (cao) Rijksoverheid 2018-2020

  Werkgevers en werknemers binnen de sector Rijk maken in deze arbeidsvoorwaardenovereenkomst afspraken. Deze afspaken gaan over salaris, individueel keuzebudget, duurzame inzetbaarheid, roosterinnovatie, en invoering van de nieuwe rechtspositie van ambtenaren. De overeenkomst loopt van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020.

 • Salaristabellen bij Onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2018 - 2020)

  In deze salaristabellen staan de bruto maandbedragen met de afspraken uit het Onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2018 - 2020) erin verwerkt.