Zoekresultaten  1-10 van de 50 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Overheidspersoneelverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Besluit Woo-verzoek neveninkomsten ambtenaren

  Besluit op een verzoek om informatie over het aantal ambtenaren dat in de laatste 5 jaar neveninkomsten had uit het geven van gratis masterclasses en webinars aan professionals. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over beloning toezichthouders MCL en Tjongerschans

  Minister Van Ark beantwoordt vragen over het bericht ‘Belangenconflict dreigt bij MCL en Tjongerschans, waar de toezichthouders hun beloning hebben verdubbeld’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over '€ 369.344 voor een rapport'

  Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het bericht '369.344 euro voor een rapport van honderd pagina's dat in een la ligt'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vertraging wetsvoorstel tegengaan ontwijking WNT

  Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer dat het wetsvoorstel tegengaan ontwijking Wet normering topinkomens (WNT) vertraging heeft opgelopen en informeert over het vervolgtraject.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief NVZD - Salaris topfunctionarissen in de zorg

  Afschrift van de brief van minister Bruins (Medische zorg en Sport) aan de Vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD) over te hoge salarissen van zorgbestuurders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over motie topinkomens onder cao

  Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de motie van Kerstens en Leijten. Deze motie verzoekt de regering er bij diverse in de zorg- en welzijnssector actieve werkgeversorganisaties op aan te dringen bedoelde topinkomens onder de toepasselijke caos te laten vallen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de topinkomens in de zorg

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op de vragen van de Kamerleden Kerstens (PvdA) en Van Dijk (PvdA) over de topinkomens in de zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bericht Kwart zorgbestuurders boven Balkenendenorm

  Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het bericht Kwart zorgbestuurders boven Balkenendenorm.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over de topinkomens van het bestuur Slotervaartziekenhuis en de MC groep

  Minister Schippers (VWS) schrijft aan de Tweede Kamer dat zij de vragen van de Kamerleden Bouwmeester en Kerstens (beiden PvdA) niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over de topinkomens van het bestuur van het Slotervaartziekenhuis en de MC groep in relatie tot de Wet normering topinkomens (WNT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief Kamervragen over salaris ziekenhuisbestuurder

  Minister Schippers (VWS) meldt de Tweede Kamer dat zij de vragen van de Kamerleden Kerstens en Bouwmeester (beiden PvdA) over een ziekenhuisbestuurder die vindt dat ziekenhuisbestuurders meer moeten verdienen dan een minister, niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden.

  Bekijk document gepubliceerd op