Zoekresultaten  1-10 van de 11 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Overheidspersoneelverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over personeelstekorten overheid

  De ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen hun antwoorden op vragen over personeelstekorten bij de overheid. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep-Van Haga).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota 3 bij Antwoorden Kamervragen over personeelstekorten overheid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota 1 bij Antwoorden Kamervragen over personeelstekorten overheid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota 2 bij Kamervragen over personeelstekorten overheid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderwerpen Rijksschoonmaakorganisatie

  Minister Koolmees gaat per brief in op verschillende onderwerpen die te maken hebben met de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO). De brief bevat informatie over het dienstverleningspakket en de prestatienormen, de verambtelijking (ambtelijke inpassing) van de RSO in de Rijksdienst, de kosten en het financiële beheer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse businesscase schoonmaak in relatie tot kostenontwikkeling RSO

  Rapport van adviesbureau KPMG over de kosten van de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over riante beloning top UWV

  Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van de Kamerleden Voortman (GroenLinks), Ulenbelt en Van Raak (beiden SP) over “de riante beloning van de top van UWV”.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek declaraties medewerkers SZW

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 4 november 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft declaraties binnenland, reiskosten buitenland en woonlasten en verhuiskosten van de medewerkers in de schalen 17 en 18 in de periode 2013 en 2014. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over salarissen van directieleden van sociale werkplaats Pantar

  Antwoorden van staatssecretaris De Krom (SZW) op de vragen van het Kamerlid Karabulut (SP) over de salarissen van directieleden van sociale werkplaats Pantar in Amsterdam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gevolgen verlaging norm externe inhuur (motie Roemer)

  Reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de brief van de staatssecretaris van BZK van 29 juni 2010 over de inhuur van externen (motie Roemer)

  Bekijk document gepubliceerd op