Zoekresultaten  1-10 van de 1.965 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Overheidspersoneelverwijder
Thema: Inkoop en beheerverwijder
 • Kamerbrief over visitatiecommissie Algemene Bestuursdienst

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de opdrachtverstrekking voor de visitatiecommissie Algemene Bestuurdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging ambtseed rijksambtenaren

  Tekst en toelichting voor de nieuwe ambtseed rijksambtenaren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Ellian wijziging ambtseed rijksambtenaren

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Motie wijziging ambtseed rijksambtenaren

  Motie van het lid Ellian om de ambtseed voor rijksambtenaren te wijzigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering motie wijziging ambtseed rijksambtenaren

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Ellian (VVD) om de ambtseed voor rijksambtenaren te wijzigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op subsidieverzoek diverse activiteiten in 2023

  De staatssecretaris voor Cultuur en Media (OCW) besluit op een verzoek om subsidie van Stichting Amstel 218 voor diverse activiteiten in het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Organogram Commissariaat Militaire Productie

  Organogram van het Commissariaat Militaire Productie (CMP) vanaf januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het rijksinkoopstelsel: gebruik, kennisniveau en informatiebehoeften

  Dit onderzoek geeft inzicht in de informatiebehoeften van gebruikers (ambtenaren) en inkopers met betrekking tot het inkoopproces binnen de Rijksoverheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over positie zelfstandigen zonder personeel bij het Rijk

  Brief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer inzake de motie Ziengs over positie zelfstandigen zonder personeel bij het Rijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2014

  In deze Jaarrapportage Bedrijfsvoering wordt een integraal en samenhangend overzicht verstrekt van wat er afgelopen jaar heeft gespeeld op het gebied van de bedrijfsvoering en de ontwikkelingen binnen het Rijk en de rijksdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op