Zoekresultaten  1-10 van de 751 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Overheidspersoneelverwijder
Thema: Arbeidsverhoudingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Inclusie-interventies bij de Rijksoverheid in beeld

  Onderzoek naar inclusie-interventies die in de praktijk zijn ingezet binnen de Rijksoverheid. Binnen de verschillende ministeries en organisatieonderdelen wordt een veelheid aan interventies ingezet om inclusie te bevorderen. Inclusie-interventies bij de Rijksoverheid in beeld (PDF | 98 pagina's | 2,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over werkagenda's Banenafspraak Publieke Sectoren

  Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de geactualiseerde werkagenda’s en de rapportages over de realisatie van de Banenafspraak Publieke Sectoren. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkagenda Banenafspraak Rijk 2021 – 2022

  De Werkagenda Banenafspraak Rijk 2021-2022 is het vervolg op die van 2019-2020. Met deze vernieuwde Werkagenda blijft de rijksoverheid zich inspannen om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervraag over premiestelling ABP

  Minister Ollongren beantwoordt een vraag over de premie bij het ABP en de gevolgen voor de dekkingsgraad en eventuele kortingen. Beantwoording Kamervraag over premiestelling ABP (PDF | 2 pagina's | 120 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussenrapportage aanjager Hans Spigt

  Rapportage inzake voortgang banenafspraak overheid en onderwijs 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over moties inzake activiteiten overheid over banenafspraak

  Minister Plasterk (BZK), minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Klijnsma (SZW) geven antwoord op de drie moties van de Kamerleden Kerstens, De Vries, Voortman en Segers over de activiteiten die het kabinet en de overheids- en onderwijssectoren hebben uitgevoerd om (extra) banen te realiseren voor mensen met arbeidsbeperking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van werkzaamheden Aanjager Banenafspraak 2015

  Verslag van aanjager Hans Spigt over de activiteiten van het jaar 2015 en de aanpak in 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2011

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en de daarbij behorende nota van wijziging inzake het Voorstel van wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2011, aan. Het betreft kamerstuknummer 32581.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderhandelingsresultaat ABP-regeling

  Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over het bereikte resultaat van de ABP-pensioenregeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over vroege pensioenleeftijd overheidspersoneel

  Antwoorden van de ministers Spies (BZK) en Kamp (SZW) op de vragen van de Kamerleden Koser Kaya en Hachchi (beiden D66) over de vroege pensioenleeftijd van het overheidspersoneel.

  Bekijk document gepubliceerd op