Zoekresultaten  1-20 van de 12.484 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inrichting van de overheidverwijder
 • Kamerbrief over publicatie documenten Woo-verzoek instroom internationale studenten

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van informatie in verband met een verzoek op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Het verzoek ging over de instroom van internationale studenten in het Nederlands hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Woo besluit opschorting interlandelijke adoptie

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over 2 besluiten op 2 verzoeken op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Het gaat om het besluit om de opschorting van interlandelijke adopties op te heffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openstelling burgemeestersvacature Bernheze

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Bernheze (circa 32.300 inwoners), vacant sinds 1 februari 2023.

 • Provincie Fryslân - Organisatiegegevens

 • Kamerbrief over benoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de benoeming van een nieuw lid voor de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrieven

  De nieuwsbrieven op deze pagina zijn verstuurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan gemeenten. Hieronder kunt u ze nalezen.

 • Bestuurskosten ministerie van EZK maart 2023

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten ministerie van EZK april 2023

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrief 1 verkiezingen Europees Parlement 2024

  Nieuwsbrief van het ministerie van BZK aan gemeenten met informatie over de organisatie van de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Provincie Gelderland - Organisatiegegevens

  We werken elke dag samen met partners aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dit doen we door ons bij het uitvoeren van onze taken te richten op een duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland. De medewerkers ondersteunen en adviseren Gedeputeerde Staten (GS) bij het uitvoeren van het coalitieakkoord en voeren het door GS vastgestelde beleid uit gericht op de 7 kerntaken van de provincie:- duurzame ruimtelijk ontwikkeling en waterbeheer- milieu, energie en klimaat- vitaal platteland- bereikbaarheid en openbaar vervoer- economie- culturele infrastructuur en cultureel erfgoed- kwaliteit van het openbaar bestuur.Zie daarnaast: https://www.gelderland.nl/omgevingsvisieVerder is alle informatie over de provincie Gelderland te vinden op de website https://www.gelderland.nl/

 • Antwoorden op Kamervragen over verstrekken informatie uit FSV

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over de manier van verstrekken van informatie uit de Fraude Signalering Voorziening (FSV) door de Belastingdienst aan gemeenten en andere samenwerkende instanties. Het Tweede Kamerlid Omtzigt (Omtzigt) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toegepaste standaard vragenlijsten

  Bijlage bij de antwoorden op vragen 20 en 22 van het Tweede Kamerlid Omtzigt (Omtzigt) over de manier van verstrekken van informatie uit de Fraude Signalering Voorziening (FSV) door de Belastingdienst aan gemeenten en andere samenwerkende instanties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over verstrekken informatie uit FSV

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de manier van verstrekken van informatie uit de Fraude Signalering Voorziening (FSV) door de Belastingdienst aan gemeenten en andere samenwerkende instanties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over benoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Organisatiegegevens

  'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK.Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

 • Beslisnota 2 bij antwoorden op Kamervragen over verstrekken informatie uit FSV

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over berichtgeving RTL Nieuws adviesrapport mate waarin ministerie Financiën voldoet aan Archiefwet

  Minister Kaag (Financiën) en de staatssecretarissen Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en De Vries (Toeslagen en Douane) sturen de Tweede Kamer een brief na berichtgeving door RTL Nieuws op 18 mei 2023. De berichtingeving ging over de mate waarin het ministerie van Financiën voldoet aan de Archiefwet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vertalingen model Y 32 met begeleidende brief

  Model Y 32 met de tekst van de begeleidende brief in de talen Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans en Pools en Spaans.

 • Vertalingen model Y 32 met begeleidende brief - Begeleidende brief bij Model Y 32 in diverse verstalingen

  Model Y 32 met de tekst van de begeleidende brief in de talen Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans en Pools en Spaans.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vertalingen model Y 32 met begeleidende brief - Model Y 32 (vertalingen)

  Model Y 32 met de tekst van de begeleidende brief in de talen Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans en Pools en Spaans.

  Bekijk document gepubliceerd op