Zoekresultaten  1-10 van de 4.067 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
 • Decentrale productie van bio-LNG.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over truckers bij bloemenveiling Aalsmeer met drugs op achter het stuur

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Kwart van gecontroleerde truckers bij bloemenveiling Aalsmeer zit mogelijk met drugs op achter het stuur'. De Tweede Kamerleden Van der Staaij (SGP) en Stoffer (SGP) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over beleidsinzet biogrondstoffen

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de beleidsinzet met betrekking tot biogrondstoffen. De leden van de Eerste Kamerfracties PvdD, SGP en Fractie Nanninga hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over begrotingsbehandeling IenW

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoord op vragen over de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De vragen zijn gesteld tijdens de 1e begrotingsbehandeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voornemen tot gunning A27 Houten-Hooipolder contract Zuid

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het voornemen tot gunning voor het contract voor het opknappen van de A27 tussen Houten en Hooipolder. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over begrotingsbehandeling IenW

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) bieden de antwoorden op vragen aan over de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De vragen zijn gesteld tijdens de 1e begrotingsbehandeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota gunning A27 Houten Hooipolder

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ecoducten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Staat van de infrastructuur van RWS en ProRail en Prognoserapport Vervanging en Renovatie Rijkswaterstaat

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (IenW) sturen de Tweede Kamer de rapportages 'Staat van de Infrastructuur' over het jaar 2021 van ProRail en Rijkswaterstaat (RWS). Zij bespreken beide rapporten in de Kamerbrief. Ook sturen zij het prognoserapport 'Vervanging en Renovatie 2022' en enkele kaarten over toekomstige grootschalige werkzaamheden. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Infrastructuur Rijkswaterstaat 2021

  Rapport van Rijkswaterstaat (RWS). Het is de 2e jaarlijkse rapportage over de staat van de infrastructuur bij het Hoofdwegennet (HWN), het Hoofdvaarwegennet (HVWN) en het Hoofdwatersysteem (HWS) in Nederland. Het gaat om het jaar 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op