Zoekresultaten  1-10 van de 54 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
 • Conceptbesluit Wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met E-id

  Het besluit gaat over wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met het publieke identificatiemiddel op het rijbewijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Besluit tot wijziging Reglement rijbewijzen

  Het besluit gaat over herstructurering van de examenstructuur voor het behalen van rijbewijzen van de categorieën C1, C, D1 en D en getuigschriften van vakbekwaamheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijk besluit nul-emissiezones

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met de tijdelijke voorwaarden en overgangsbepalingen van nul-emissiezones (Tijdelijk besluit nul-emissiezones).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Besluit vot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverke

  Het besluit gaat over de invoering van de helmplicht voor snorfietsen en een onderhoudswijziging van het Reglement verkeersregels verkeerstekens 1990.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Koninklijk besluit over ontwerpbesluit eisen examenvoertuigen en aanvraagprocedure VvG

  Koninklijk besluit over wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met een aanpassing van de eisen aan examenvoertuigen, enkele terminologische aanpassingen en enkele aanpassingen in de procedure betreffende de aanvraag van een verklaring van geschiktheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-besluit tot wijziging van het Kentekenreglement

  Het besluit houdt verband met de Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslagrecht en executierecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-Besluit tot wijziging van het Besluit voertuigen in verband met tellerfraude

  Het ontwerpbesluit houdt verband met het doorvoeren van verbeteringen in de aanpak van tellerfraude. Het bevat een nota van toelichting over de inhoudt van het besluit. Ontwerp-Besluit tot wijziging van het Besluit voertuigen in verband met tellerfraude (PDF | 10 pagina's | 284 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

  Minister Van Nieuwenhuizen reageert op vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel houdt verband met het ongeldig maken van getuigschriften van vakbekwaamheid en getuigschriften van nascholing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens

  Het besluit gaat over de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens ( PDF | 49 pagina's | 1,1 MB )

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en Reglement rijbewijzen

  Het ontwerpbesluit wijzigt het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Babw) en het Reglement rijbewijzen. De voorgestelde wijziging houdt verband met rijonderricht en rijexamens. Het gaat om uitbreiding van de instellingsgehandicaptenparkeerkaart, de verlaging van de minimumleeftijd voor het besturen van bepaalde motorrijtuigen en het gebruik van alternatieven voor spiegels. Bij het ontwerpbesluit zit ook de ontwerpnota van toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op