Zoekresultaten  1-10 van de 166 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
 • Afschrift aanbiedingsbrief rapportage examenafname 3e kwartaal 2022

  Afschrift van de brief van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) aan minister Harbers (IenW). De brief gaat over  de kwartaalrapportage 'corona-inhaalslag examens' over het 3e kwartaal van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Revision of Roadworthiness Package - Open Public Consultation 2022

  Het Engelstalige document bevat de Nederlandse reactie op de publieke consultatie van de Europese Commissie (EC) over de herziening van het pakket technische controles. De Engelse naam van het pakket is Road Worthiness Package (RWP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift briefRevision TEN-T maps: Lelylijn

  Afschrift van de brief van de Europese Commissie (EC) aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De brief gaat over de toevoeging van de Leylijn aan de verordening voor het trans-Europese Transport Netwerk (TEN-T).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging Wijzigingswet TTH

  Minister Harbers (IenW) licht enkele wijzigingen toe in het wetsvoorstel Wijzigingswet TTH. Het wetsvoorstel gaat over wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15. De nota van wijziging herstelt enkele onvolkomenheden die naar voren waren gekomen tijdens de voorbereiding van de uitvoering van het wetsvoorstel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het Verslag Wijzigingswet TTH

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel Wijzigingswet TTH. Het wetsvoorstel gaat over wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Stand van de uitvoering Knelpuntenbrief CBR

  Knelpuntenbrief van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) van 20 juni 2022. Met de knelpuntenbrief geeft het CBR inzicht in de stand van de uitvoering. Het CBR geeft met deze stand inzicht in de knelpunten en dilemma’s waar het mee te maken krijgt in de uitvoering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • AFschrift brief stelsel medische rijgeschiktheid

  Afschrift van de brief van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Zij reageren op het discussiestuk over het voorkeurscenario voor optimalisatie van het stelsel voor medische rijgeschiktheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Bestuurlijke reactie eindrapportage Onderzoekscommissie Remkes project Zuidelijke Ring

  Afschrift van de brief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan de Commissie van Onderzoek Kostenoverschrijdingen Aanpak Ring Zuid (commissie Remkes). Het ministerie reageert op het rapport Met de wijsheid van nu'. Het rapport gaat over oorzaken van kostenoverschrijvingen bij het project Zuidelijke Ringweg Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief RDW Advies tot uitstel invoering deeltjestest dieselvoertuigen in de APK

  Afschrift van de brief van de RDW aan de de directeur-generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De RDW verzoekt om de invoering van de nieuwe APK-test voor controle van de werking van roetfilters van dieselauto's uit te stellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief SO APK Verzoek uitstel invoering deeltjestest dieselvoertuigen in de APK

  Afschrift van de brief van de Stichting Overlegorgaan Algemene Periodieke Keuring (SO APK) aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief verzoekt om de invoering van de nieuwe APK-test voor controle van de werking van roetfilters van dieselauto's uit te stellen.

  Bekijk document gepubliceerd op