Zoekresultaten  1-10 van de 326 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rechtverwijder
 • Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging Verzamelwet VWS 2023

  Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer de nota van wijziging over het Voorstel van wet tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023) aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging Verzamelwet VWS 2023

  Nota van wijziging van enkele wetten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over nota van wijziging Verzamelwet VWS 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op nadere Kamervragen over onderzoek naar hardvochtigheden in wetgeving

  Minister Bruins Slot (BZK) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) geven antwoorden op nadere vragen over de brief van 7 september 2022 over het onderzoek naar hardvochtigheden in wetgeving, de hoofdlijnen van een wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en een visie op hardheidsclausules. De vaste Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over knelpunten mogelijke hardvochtigheden wet- en regelgeving

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een uitgevoerd onderzoek binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van mogelijke hardvochtigheden in wet- en regelgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1e kwartaal 2023

  Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer een periodiek overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het 1e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht geïmplementeerde richtlijnen 2023 - 1e kwartaal

  Een overzicht van richtlijnen die geïmplementeerd zijn in het 1e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden vragen onderzoek hardvochtigheden OCW-regelgeving

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) minister Dijkgraaf en staatssecretaris Usklu (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen over de resultaten van het onderzoek naar hardvochtigheden in wetten en regelgeving OCW. De vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen over hardvochtigheden OCW-regelgeving

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over hardvochtigheden OCW-regelgeving

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) minister Dijkgraaf en staatssecretaris Usklu (beiden OCW) geven antwoorden op vragen over de resultaten van het onderzoek naar hardvochtigheden in wetten en regelgeving OCW. De vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op