Zoekresultaten  1-20 van de 326 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rechtverwijder
 • Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging Verzamelwet VWS 2023

  Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer de nota van wijziging over het Voorstel van wet tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023) aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging Verzamelwet VWS 2023

  Nota van wijziging van enkele wetten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over nota van wijziging Verzamelwet VWS 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op nadere Kamervragen over onderzoek naar hardvochtigheden in wetgeving

  Minister Bruins Slot (BZK) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) geven antwoorden op nadere vragen over de brief van 7 september 2022 over het onderzoek naar hardvochtigheden in wetgeving, de hoofdlijnen van een wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en een visie op hardheidsclausules. De vaste Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over knelpunten mogelijke hardvochtigheden wet- en regelgeving

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een uitgevoerd onderzoek binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van mogelijke hardvochtigheden in wet- en regelgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1e kwartaal 2023

  Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer een periodiek overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het 1e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht geïmplementeerde richtlijnen 2023 - 1e kwartaal

  Een overzicht van richtlijnen die geïmplementeerd zijn in het 1e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden vragen onderzoek hardvochtigheden OCW-regelgeving

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) minister Dijkgraaf en staatssecretaris Usklu (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen over de resultaten van het onderzoek naar hardvochtigheden in wetten en regelgeving OCW. De vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen over hardvochtigheden OCW-regelgeving

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over hardvochtigheden OCW-regelgeving

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) minister Dijkgraaf en staatssecretaris Usklu (beiden OCW) geven antwoorden op vragen over de resultaten van het onderzoek naar hardvochtigheden in wetten en regelgeving OCW. De vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op nadere Kamervragen over onderzoek naar hardvochtigheden in wetgeving

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht ingebrekestellingen 1e kwartaal van 2023

  Een overzicht van ingebrekestellingen van implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving (per departement) vanaf 31 maart 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Bredenoord over geconsolideerde teksten van te wijzigen wetten

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Bredenoord over geconsolideerde teksten van te wijzigen wetten (PDF | 3 pagina's | 74 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitgangspunten preconsolidatie ten behoeve van de Eerste Kamer

  Het document beschrijft de uitgangspunten bij preconsolidatie bij de behandeling van voorstellen tot wetswijziging in de Eerste Kamer. Bij preconsolidatie gaat het om het toevoegen van een wettekst zoals die er uit zou komen te zien na aanneming van het wijzigingsvoorstel. Uitgangspunten preconsolidatie ten behoeve van de Eerste Kamer (PDF | 2 pagina's | 124 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering motie Bredenoord over geconsolideerde teksten van te wijzigen wetten

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op de motie van het Eerste Kamerlid Bredenoord (D66). De motie verzoekt de regering om een praktische werkwijze te ontwikkelen voor het toevoegen van een geconsolideerde tekst bij voorstellen tot wetswijziging in de Eerste Kamer. Het gaat om de wettekst zoals die er uit zou komen te zien na aanneming van het wijzigingsvoorstel. Kamerbrief over uitvoering motie Bredenoord over geconsolideerde teksten van te wijzigen wetten (PDF | 2 pagina's | 158 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over SCoPAFF gewasbescherming en terugkoppeling conceptverordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de Nederlandse standpunten over de onderwerpen die worden voorgelegd aan de Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) van 22 en 23 maart 2023 over regelgeving voor gewasbescherming. De minister informeert de Kamer ook over de bespreking in de raadswerkgroep over de conceptverordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Kamerbrief over SCoPAFF gewasbescherming en terugkoppeling conceptverordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (PDF | 5 pagina's | 291 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over SCoPAFF gewasbescherming en terugkoppeling conceptverordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over SCoPAFF gewasbescherming en terugkoppeling conceptverordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (PDF | 2 pagina's | 113 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over knelpunten mogelijke hardvochtigheden wet- en regelgeving

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over openbaarmaking beleid moederloze opfok van varkens

  Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking beleid moederloze opfok van varkens, dat wil zeggen ten aanzien van biggen die binnen een paar dagen worden weggehaald bij de moederzeug en moederzorg.  Het verzoek is op 14 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 24 februari 2023 dit besluit genomen. Besluit op Wob-/Woo-verzoek over openbaarmaking beleid moederloze opfok van varkens (PDF | 40 pagina's | 28,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij reactie op aanbevelingen wetenschapstoets wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

  Minister Kaag (Financiën) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de aanbevelingen uit de wetenschapstoets die de vaste commissie voor Financiën heeft laten uitvoeren naar aanleiding van de indiening van het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen. Aanbiedingsbrief bij reactie op aanbevelingen wetenschapstoets wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (PDF | 1 pagina | 52 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op