Zoekresultaten  1-20 van de 231 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rechtverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Wetsvoorstel tot Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met buitengewoon opsporingsambtenaren

  Wetsvoorstel tot Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met een delegatiegrondslag voor een algemene maatregel van bestuur over de bewapening en uitrusting van buitengewoon opsporingsambtenaren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting op het wetsvoorstel tot Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met buitengewoon opsporingsambtenaren

  Toelichting bij het wetsvoorstel tot Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met een delegatiegrondslag voor een algemene maatregel van bestuur (amvb) over de bewapening en uitrusting van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport van wetsvoorstel tot Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met buitengewoon opsporingsambtenaren

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt via de Koning het wetsvoorstel tot Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de bewapening en uitrusting van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) naar de Tweede Kamer. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij wetsvoorstel tot Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met buitengewoon opsporingsambtenaren

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Overzicht van wetten die in 2023 in werking zijn getreden

  De bijlage geeft een overzicht van de wetten van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) die in werking zijn getreden in 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetgevingsplanning DWJZ

  Wetgevingsplanning van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) vanaf het 2e kwartaal van 2023 tot het 2e kwartaal van 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij aanbieding Wetgevingsplanning

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer een wetgevingsplanning van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Ook stuurt zij een lijst van wetten die in 2023 in werking zijn getreden. Zij reageert hiermee op het verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Bredenoord over geconsolideerde teksten van te wijzigen wetten

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Bredenoord over geconsolideerde teksten van te wijzigen wetten (PDF | 3 pagina's | 74 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitgangspunten preconsolidatie ten behoeve van de Eerste Kamer

  Het document beschrijft de uitgangspunten bij preconsolidatie bij de behandeling van voorstellen tot wetswijziging in de Eerste Kamer. Bij preconsolidatie gaat het om het toevoegen van een wettekst zoals die er uit zou komen te zien na aanneming van het wijzigingsvoorstel. Uitgangspunten preconsolidatie ten behoeve van de Eerste Kamer (PDF | 2 pagina's | 124 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering motie Bredenoord over geconsolideerde teksten van te wijzigen wetten

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op de motie van het Eerste Kamerlid Bredenoord (D66). De motie verzoekt de regering om een praktische werkwijze te ontwikkelen voor het toevoegen van een geconsolideerde tekst bij voorstellen tot wetswijziging in de Eerste Kamer. Het gaat om de wettekst zoals die er uit zou komen te zien na aanneming van het wijzigingsvoorstel. Kamerbrief over uitvoering motie Bredenoord over geconsolideerde teksten van te wijzigen wetten (PDF | 2 pagina's | 158 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplanning 2023

  Het document bevat de planning van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor het jaar 2023. Jaarplanning 2023 (PDF | 15 pagina's | 320 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State over wetsvoorstel tot Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met buitengewoon opsporingsambtenaren

  De Raad van State reageert op het voorstel van wet tot Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met een delegatiegrondslag voor een algemene maatregel van bestuur (amvb) over de bewapening en uitrusting van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Staat van de wetgevingskwaliteit

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de voorgenomen opzet en de planning van de Staat van de wetgevingskwaliteit. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota. Kamerbrief over Staat van de wetgevingskwaliteit (PDF | 2 pagina's | 165 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij brief over Staat van de Wetgevingskwaliteit

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij brief over Staat van de Wetgevingskwaliteit (PDF | 2 pagina's | 139 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief jaarplanning JenV 2023

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) sturen de Tweede Kamer de planning van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor het jaar 2023. Aanbiedingsbrief jaarplanning JenV 2023 (PDF | 1 pagina | 156 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota planningsoverzicht 2023 JenV

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota planningsoverzicht 2023 JenV (PDF | 2 pagina's | 149 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Regels inzake het toedelen van een wettelijke taak aan gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken en wijziging van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen). Wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (PDF | 4 pagina's | 82 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbieding eindrapport wetsevaluatie Wvggz-Wzd

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) biedt de Tweede Kamer het eindrapport wetsevaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) aan. Deze stukken zijn ook aan de Eerste Kamer verstuurd. Kamerbrief over aanbieding eindrapport wetsevaluatie Wvggz-Wzd (PDF | 3 pagina's | 157 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Regels inzake het toedelen van een wettelijke taak aan gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken en wijziging van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen). Memorie van toelichting Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (PDF | 1 pagina | 188 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 2

  Eindrapport over de 2de fase van de evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd).  Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 2 (PDF | 341 pagina's | 3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op