Zoekresultaten  1-10 van de 60 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Rechtverwijder
 • Antwoorden vragen over onderzoek naar hardvochtigheden in de wetgeving

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en minister Bruins Slot (BZK) geven antwoorden op vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van de Kamerbrief van 7 september 2022. De brief ging over het onderzoek naar hardvochtigheden in wetgeving, de hoofdlijnen van een wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en een visie op hardheidsclausules. De vaste Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen over onderzoek naar hardvochtigheden in de wetgeving

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Planningsbrief OCW 2023

  Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer de planningsbrief 2023 voor het ministerie van Onderwijs, Cultur en Wetenschap (OCW). De brief bevat een overzicht van belangrijke Kamerbrieven, wetten en algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplanning 2023

  Het document bevat de planning van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief jaarplanning JenV 2023

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) sturen de Tweede Kamer de planning van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota planningsoverzicht 2023 JenV

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Planningsbrief OCW 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Kamerbrief acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Kamerbrief acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief van 11 juli 2022 met acties van het kabinet om de menselijke maat in wetten en regels te bevorderen. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit tot uitvoering van de Wet invoering minimumuurloon

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit aan tot uitvoering van de Wet invoering minimumuurloon (Besluit invoering minimumuurloon). Een eenluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op