Zoekresultaten  1-20 van de 298 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rechtverwijder
 • Antwoorden vragen over onderzoek naar hardvochtigheden in de wetgeving

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en minister Bruins Slot (BZK) geven antwoorden op vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van de Kamerbrief van 7 september 2022. De brief ging over het onderzoek naar hardvochtigheden in wetgeving, de hoofdlijnen van een wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en een visie op hardheidsclausules. De vaste Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen over onderzoek naar hardvochtigheden in de wetgeving

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Planningsbrief OCW 2023

  Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer de planningsbrief 2023 voor het ministerie van Onderwijs, Cultur en Wetenschap (OCW). De brief bevat een overzicht van belangrijke Kamerbrieven, wetten en algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplanning 2023

  Het document bevat de planning van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief jaarplanning JenV 2023

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) sturen de Tweede Kamer de planning van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota planningsoverzicht 2023 JenV

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Planningsbrief OCW 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Kamerbrief acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Kamerbrief acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief van 11 juli 2022 met acties van het kabinet om de menselijke maat in wetten en regels te bevorderen. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit tot uitvoering van de Wet invoering minimumuurloon

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit aan tot uitvoering van de Wet invoering minimumuurloon (Besluit invoering minimumuurloon). Een eenluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot uitvoering van de Wet invoering minimumuurloon

  Ontwerpbesluit tot uitvoering van de Wet invoering minimumuurloon (Besluit invoering minimumuurloon).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit tot uitvoering van de Wet invoering minimumuurloon

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderwerpen Werkagenda modernisering Wet SUWI

  Werkagenda voor de modernisering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) en onderliggende regelgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over modernisering Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

  De ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeren de Tweede Kamer over de modernisering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) en onderliggende regelgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht aanbevelingen en suggesties bij rapport Digitalisering in wetgeving en rechtspraak Raad van State

  Overzicht aanbevelingen en suggesties en hun opvolging bij het rapport Digitalisering in wetgeving en rechtspraak Raad van State.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op rapport digitalisering in wetgeving en rechtspraak

  Staatssecretaris Van Huffelen ( Digitalsering en Koninkrijksrelaties) reageert op rapport van Raad van State over digitalisering in wetgeving en bestuursrechtspraak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie hardvochtigheden

  Bijlage bij de Kamerbrief over onderzoek naar hardvochtigheden regelgeving OCW. De bijlage richt zich op de definitie van hardvochtigheden in de wetgeving. Ook bevat de lijst een overzicht van knelpunten en beoordeling naar thema's.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoek naar hardvochtigheden regelgeving OCW

  De ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Uslu (OCW) over het onderzoek naar  mogelijk hardvochtige wetten en regelgeving va hetn ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zij sturen de 'Inventarisatie hadrvochtigheden' mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Staat van de wetgevingskwaliteit

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de voorgenomen opzet en de planning van de Staat van de wetgevingskwaliteit. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij brief over Staat van de Wetgevingskwaliteit

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op