Zoekresultaten  1-10 van de 4.513 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rechtverwijder
Thema: Arbeidsverhoudingenverwijder
 • Memorie van antwoord wetsvoorstel toekomst pensioenen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen bij het wetsvoorstel toekomst pensioenen. De leden van de Eerste Kamer hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord wetsvoorstel toekomst pensioenen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Eerste Kamer het memorie van antwoord aan bij het wetsvoorstel toekomst pensioenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen

  Ontwerpbesluit van houdende vaststelling van regels omtrent experimenten voor een pensioenregeling voor zelfstandigen (Besluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief conceptbesluiten wetsvoorstel toekomst pensioenen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer  over Kamerstukken in het kader van het wetsvoorstel toekomst pensioenen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging regeling nettopensioen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over vakbonden zoeken nieuwe varianten opbouw vroegpensioen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Vakbonden zoeken naar nieuwe varianten voor opbouw vroegpensioen'. Het Tweede Kamerlid Van Beukering-Huijbregts (D66) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit over toekomst pensioenen

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere besluiten in verband met de Wet toekomst pensioenen (Besluit toekomst pensioenen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over SCoPAFF gewasbescherming en terugkoppeling conceptverordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de Nederlandse standpunten over de onderwerpen die worden voorgelegd aan de Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) van 22 en 23 maart 2023 over regelgeving voor gewasbescherming. De minister informeert de Kamer ook over de bespreking in de raadswerkgroep over de conceptverordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief memorie van antwoord wetsvoorstel toekomst pensioenen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verkenners voor herstart cao-onderhandelingen streekvervoer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de aanstelling van 2 verkenners voor het op gang brengen van de onderhandelingen over de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) in het streekvervoer.

  Bekijk document gepubliceerd op