Zoekresultaten  1-10 van de 4.951 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rechtverwijder
Thema: Rechtspraakverwijder
 • Kamerbrief over maategelen naar aanleiding van IBO Jeugdcriminaliteit

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over maatregelen die hij op korte termijn wil nemen voor de  instroom (preventie), doorstroom en uitstroom (recidivevermindering) van het verblijf in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s). Aanleiding was het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Jeugdcriminaliteit 'Werken aan een effectievere detentie van jeugdigen' van 11 oktober 2022. Hij verwacht dat hij het onderzoek en zijn beleidsreactie daarop in februari 2023 naar de Kamer kan sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over maategelen naar aanleiding van IBO Jeugdcriminaliteit

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gesprek met medewerkers Reclassering Nederland

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over het gesprek met de algemeen directeur van Reclassering Nederland (RN). Aanleiding voor het gesprek was een amendement van Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) over de verharding en de complexere vormen van criminaliteit. Onderwerpen waren onder meer de lopende Cao-onderhandelingen, toegenomen kosten en hoger ziekteverzuim. Daarnaast kwam de werkdruk bij de reclassering aan bod. Ook ging het gesprek over de impact (invloed) van de veranderende reclasseringspopulatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over gesprek met medewerkers Reclassering Nederland

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Parole hearing gevangenisstraf de heer Singh in Verenigde Staten

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de Parole Hearing inzake de gevangenisstraf van de heer Singh in de Verenigde Staten en inspanningen om hem te laten overbrengen naar Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Parole hearing gevangenisstraf de heer Singh in Verenigde Staten

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over initiatiefnota Op naar een sociaal notariaat

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) oinformeert de Tweede Kamer over de voortgang van de gesprekken over de initiatiefnota 'Op naar een sociaal notariaat' van het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het aansturen van een criminele organisatie vanuit detentie

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank van 6 december 2022 in het zogeheten 13Maracane proces. Het ging om een Mocro-mafia kopstuk dat vanuit detentie 'huiveringwekkende' moordplannen beraamde. Het Tweede kamerlid Ellian (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over onderzoek naar hardvochtigheden in de wetgeving

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en minister Bruins Slot (BZK) geven antwoorden op vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van de Kamerbrief van 7 september 2022. De brief ging over het onderzoek naar hardvochtigheden in wetgeving, de hoofdlijnen van een wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en een visie op hardheidsclausules. De vaste Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen over onderzoek naar hardvochtigheden in de wetgeving

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk

  Bekijk document gepubliceerd op