Zoekresultaten  1-10 van de 2.058 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rechtverwijder
Thema: Strafrechtverwijder
 • Deelevaluatie vier maatregelen weigeraanpak

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport evalueert 4 maatregelen uit de weigeraanpak voor verdachten die medewerking aan gedragskundig onderzoek weigeren. In het bijzonder bij het klinisch gedragskundig onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het aansturen van een criminele organisatie vanuit detentie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de problemen in de klinieken en het terbeschikking tbs stelsel

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen over problemen in de tbs-klinieken op het moment en het tbs-stelsel als geheel. Tbs staat voor Terbeschikkingstelling. Het Tweede kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Binnen beeld buiten beeld

  Rapport van de Universiteit Leiden in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport bevat een evaluatie van zorgconferenties bij langverblijvers (langer dan 15 jaar) in de tbs-zorg. Tbs staat voor Terbeschikkingstelling. Zorgconferenties zijn multidisciplinaire bijeenkomsten waarbij professionals van verschillende zorgaanbieders met elkaar overleggen over een volgende stap in de behandeling van een tbs-gestelde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief forensische zorg

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de belangrijkste ontwikkelingen in de forensische zorg. Daarbij gaat hij in op de capaciteitsdruk in de sector forensische zorg en de maatregelen op de korte, lange en middellange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31015, nr. 270 - Kindermishandeling

  Kindermishandeling; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Helder c.s. over necrofilie als misdrijf opnemen in het Wetboek van Strafrecht (t.v.v. 31015-266)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bijVoortgangsbrief forensische zorg

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken onderzoek pensioenschade SBF

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken in het onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke pensioenschade die oud-SBF'ers hebben geleden. SBF staat voor Samenwerkende brancheorganisaties filantropie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken onderzoek pensioenschade SBF

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het bericht dat de overdracht van Singh aan Nederland gebaseerd is op politieke onwil

  Bekijk document gepubliceerd op