Zoekresultaten  1-16 van de 16 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Publicatieverwijder
Thema: Internationaalverwijder
 • Formulier toestemming reizen met minderjarig kind naar het buitenland

  Reist u met een kind jonger dan 18 jaar naar het buitenland? Met dit formulier laat u bij een grenscontrole zien dat u toestemming heeft. U moet toestemming hebben van alle personen met gezag over het kind. Meestal zijn dit de ouders of verzorgers. Reist uw kind jonger dan 18 jaar zonder u naar het buitenland? Met dit formulier laat u zien dat u toestemming geeft.  U vult voor ieder kind een toestemmingsformulier in. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schengenevaluatie NL visa aanbevelingen 2022 NL versie

  Aanbevelingen voor het Nederlandse visumbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag schriftelijk overleg met reactie kabinet op voorstel Europees digitaal groen certificaat

  Verslag van een schriftelijk overleg (VSO) met de reactie namens het kabinet op vragen van Tweede-Kamerfracties over over het voorstel voor een Europese verordening voor een Digital Green Pass (DGP). Zo'n digitaal groen certificaat moet vrij reizen door de EU tijdens de coronapandemie weer mogelijk maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Regeling algemene doorvoervergunningen NL007 en NL008

  Vanaf oktober 2019 geldt er conform Nederlands kabinetsbeleid een aangescherpt wapenexportbeleid ten aanzien van Turkije. Dit beleid volgt de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van oktober 2019 waarin EU-landen gezamenlijke afspraken hebben gemaakt om te voorkomen dat militaire goederen uit de EU worden ingezet in Noordoost Syrië. Om te voorkomen dat ‘minder gevoelige’ militaire goederen, waarop de Regeling algemene doorvoervergunning NL007 en de Regeling algemene doorvoervergunning NL008 van toepassing zijn, naar Turkije worden geëxporteerd en daar worden ingezet in de strijd in Noordoost-Syrië, worden deze regelingen aangepast en wordt Turkije uitgesloten als eindbestemming.

 • Bijlage: Maatregelen voor de opvolging van de Raadsaanbevelingen in het Nederlandse Schengen visumproces

  Een overzicht van alle aanbevelingen in het Nederlandse Schengen visumproces.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanscherping exportcontrolebeleid Turkije na de inval van het Turkse leger in Noord-Syrië

  Op 11 oktober 2019 heeft het kabinet besloten in reactie op de Turkse inval in Noord-Syrië het Nederlandse wapenexportbeleid ten aanzien van Turkije aan te scherpen. Tot nader order worden alle nieuwe vergunningsaanvragen voor de export van militaire goederen naar Turkije aangehouden en worden geen nieuwe vergunningen afgegeven. Dit geldt alleen voor militaire goederen en dual-use goederen met militair eindgebruik. Ook andere EU-partners, zoals Frankrijk, Duitsland, Zweden, Finland, Noorwegen en België, hebben hun nationale wapenexportbeleid aangescherpt.

 • Fiche 1 - Verordening dataverzameling en -deling kortetermijnverhuur accommodatie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpassing aangescherpt exportcontrolebeleid Turkije na de inval van het Turkse leger in Noord-Syrië

  Vanaf 11 oktober 2019  is een aangescherpt wapenexportbeleid van kracht voor de export van militaire goederen en dual-use goederen met militair eindgebruik naar Turkije (zie ook echo-bericht nr. 51/2019). Het kabinet heeft hiertoe besloten in reactie op de Turkse inval in Noord-Syrië. Dit beleid wordt per direct aangepast.

 • Veelgestelde vragen herziening EU dual-use-verordening

  In september 2021 is de vernieuwde EU-verordening voor de export van dual-use-goederen van kracht gegaan. Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de vernieuwde EU-exportregels voor dual-use-goederen.

 • Verloop van de COVID-19-epidemie

  Presentatie door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over het verloop van de coronavirusepidemie. Deze informatie is besproken in een bijeenkomst van het Outbreak Management Team (OMT) op 23 juli 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vernieuwde EU-exportregels voor dual-use-goederen

  Vanaf september 2021 is de vernieuwde EU-verordening voor de export van dual-use-goederen van kracht. Dual-use-goederen zijn producten, diensten en technologieën die zowel voor civiele als militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Onder de EU-verordening valt nu bijvoorbeeld ook zogeheten cybersurveillance-technologie.

 • Fiche 1: Wijziging verordening Algemene Uniale Exportvergunning (dual-use) in verband met Brexit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 'Presumption of denial' voor landen betrokken in het Jemen-conflict

  In juli 2019 heeft Minister Kaag op basis van nieuwe informatie besloten de presumption of denial die gold voor Egypte terug te draaien. Voor de overige landen (Saoedi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten) blijft de presumption of denial onverkort van kracht.

 • Tarieven legalisatie en verificatie

  Overzicht van tarieven voor legalisatie en verificatie door het Consulair Dienstencentrum (CDC) van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvraagformulier Schengenvisum

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen

  Bekijk document gepubliceerd op