Zoekresultaten  1-10 van de 297 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Energieverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Kamerbrief met verslag informele bijeenkomst van ministers milieu en energie 10 en 11 juli 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de informele bijeenkomst van milieuministers op 10 juli 2023 en de gedeelde informele bijeenkomst van ministers voor milieu en energie op 11 juli 2023. Deze vonden plaats in Valladolid, Spanje. Daarnaast informeren zij de Kamer over het akkoord in de trilogen over de verordening over ozonlaag afbrekende stoffen en de stand van zaken in de trilogen over de verordening over gefluoreerde broeikasgassen. Ook sturen zij de kwartaalrapportage met de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift aanbiedingsbrief NEA rapportage energie voor vervoer 2022

  Afschrift van de brief van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief gaat over de jaarlijkse rapportage van de NEa over de gegevens die bedrijven hebben aangeleverd in het kader van de wetten en regelgeving hernieuwbare energie op grond van de Wet Milieubeheer. De rapportage gaat over 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Miljoenen nodig voor sloop kerncentrale Dodewaard bij aandeelhouders beland'

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met geannoteerde agenda informele bijeenkomst van milieuministers juli 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verdere uitwerking beleid medegebruik in windparken op zee

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de nadere uitwerking van het beleid voor medegebruik in windparken op zee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Nadere uitwerking medegebruik in windparken op zee

  Bijlage bij de Kamerbrief over de nadere uitwerking van het beleid voor medegebruik in windparken op zee. De bijlage geeft de redeneerlijn voor een nadere uitwerking van het beleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Noordzeeoverleg voortgangsrapportage 5

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Noordzeeoverleg voortgangsrapportage 5

  De voortgangsrapportage gaat over Noordzeesamenwerking, voortgang en resultaten bij het Noordzeeoverleg (NZO) in de periode november 2022 tot mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Noordzeeoverleg voortgangsrapportage 5

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 5e rapportage over de samenwerking, voortgang en resultaten van het Noordzeeoverleg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over regels rond verlichting windmolens

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Hollands Kroon roept minister op regels rond verlichting windmolens per 2024 aan te passen'. Het Tweede Kamerlid Krul (CDA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op