Zoekresultaten  1-20 van de 307 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Energieverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Toespraak van minister Harbers bij de Greater North Sea Basin initiative conferentie

  oespraak van minister Harbers (IenW) op 21 november 2023 tijdens de Greater North Sea Basin initiative conferentie in Den Haag. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Kamerbrief bij onderzoeksrapport over luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer'. Het rapport onderzoekt de vormgeving van de nationale wetten en regelgeving voor de implementatie van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive; RED-III). Het gaat hierbij om de sectoren luchtvaart en zeevaart. De minister informeert de Kamer daarnaast over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Boucke (D66). De motie verzocht om een visie, plan en groeipad op te stellen voor de productie, opslag en het transport van duurzame luchtvaartbrandstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij onderzoeksrapport over luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Onderzoeksrapport luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer

  Het rapport onderzoekt de vormgeving van de nationale wetten en regelgeving voor de implementatie van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive; RED-III). Het gaat hierbij om de sectoren luchtvaart en zeevaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoek naar afgebroken windturbine Flevoland

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het onderzoek naar het incident met de afgebroken windturbine in Flevoland op 4 januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bbeslisnota bij Kamerbrief over onderzoek naar afgebroken windturbine Flevoland

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies voor de inhoud van het MER

  Het rapport bevat advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) over de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport voor de voorgenomen wijziging van de Kernenergiewet. Het doel van deze wijziging is het wegnemen van de wettelijke belemmering die bepaalt dat de kerncentrale Borssele na 2033 geen kernenergie meer mag produceren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over advies Commissie MER over MER kerncentrale Borssele

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over advies Commissie MER over MER kerncentrale Borssele

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) over het milieueffectrapport voor de voorgenomen wijziging van de Kernenergiewet. Het doel van deze wijziging is het wegnemen van de wettelijke belemmering die bepaalt dat de kerncentrale Borssele na 2033 geen kernenergie meer mag produceren. Zij stuurt het rapport 'Advies voor de inhoud van het MER' van de commissie mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Balans van de Leefomgeving 2023

  2-jaarlijks rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het rapport maakte de balans op van het leefomgevingsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag informele bijeenkomst van ministers milieu en energie 10 en 11 juli 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de informele bijeenkomst van milieuministers op 10 juli 2023 en de gedeelde informele bijeenkomst van ministers voor milieu en energie op 11 juli 2023. Deze vonden plaats in Valladolid, Spanje. Daarnaast informeren zij de Kamer over het akkoord in de trilogen over de verordening over ozonlaag afbrekende stoffen en de stand van zaken in de trilogen over de verordening over gefluoreerde broeikasgassen. Ook sturen zij de kwartaalrapportage met de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift aanbiedingsbrief NEA rapportage energie voor vervoer 2022

  Afschrift van de brief van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief gaat over de jaarlijkse rapportage van de NEa over de gegevens die bedrijven hebben aangeleverd in het kader van de wetten en regelgeving hernieuwbare energie op grond van de Wet Milieubeheer. De rapportage gaat over 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Miljoenen nodig voor sloop kerncentrale Dodewaard bij aandeelhouders beland'

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met geannoteerde agenda informele bijeenkomst van milieuministers juli 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verdere uitwerking beleid medegebruik in windparken op zee

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de nadere uitwerking van het beleid voor medegebruik in windparken op zee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Nadere uitwerking medegebruik in windparken op zee

  Bijlage bij de Kamerbrief over de nadere uitwerking van het beleid voor medegebruik in windparken op zee. De bijlage geeft de redeneerlijn voor een nadere uitwerking van het beleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Noordzeeoverleg voortgangsrapportage 5

  De voortgangsrapportage gaat over Noordzeesamenwerking, voortgang en resultaten bij het Noordzeeoverleg (NZO) in de periode november 2022 tot mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Noordzeeoverleg voortgangsrapportage 5

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 5e rapportage over de samenwerking, voortgang en resultaten van het Noordzeeoverleg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over regels rond verlichting windmolens

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Hollands Kroon roept minister op regels rond verlichting windmolens per 2024 aan te passen'. Het Tweede Kamerlid Krul (CDA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over het bericht over regels rond verlichting windmolens

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op