Zoekresultaten  1-10 van de 307 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Energieverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Toespraak van minister Harbers bij de Greater North Sea Basin initiative conferentie

  oespraak van minister Harbers (IenW) op 21 november 2023 tijdens de Greater North Sea Basin initiative conferentie in Den Haag. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Onderliggende beslisnota brief Eerste Kamer opvolging arrest Nevele

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken Nevele arrest

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft de stand van zaken van de opvolging van de acties voortvloeiend uit het Nevele-arrest. Het arrest Nevele is het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU-Hof) van 25 juni 2020. Hierin is geconcludeerd dat voor de Vlaamse algemene milieuregels voor windturbines een plan-mer had moeten worden uitgevoerd op grond van de smb-richtlijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij onderzoeksrapport over luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer'. Het rapport onderzoekt de vormgeving van de nationale wetten en regelgeving voor de implementatie van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive; RED-III). Het gaat hierbij om de sectoren luchtvaart en zeevaart. De minister informeert de Kamer daarnaast over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Boucke (D66). De motie verzocht om een visie, plan en groeipad op te stellen voor de productie, opslag en het transport van duurzame luchtvaartbrandstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij onderzoeksrapport over luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Onderzoeksrapport luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer

  Het rapport onderzoekt de vormgeving van de nationale wetten en regelgeving voor de implementatie van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive; RED-III). Het gaat hierbij om de sectoren luchtvaart en zeevaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoek naar afgebroken windturbine Flevoland

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het onderzoek naar het incident met de afgebroken windturbine in Flevoland op 4 januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bbeslisnota bij Kamerbrief over onderzoek naar afgebroken windturbine Flevoland

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies voor de inhoud van het MER

  Het rapport bevat advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) over de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport voor de voorgenomen wijziging van de Kernenergiewet. Het doel van deze wijziging is het wegnemen van de wettelijke belemmering die bepaalt dat de kerncentrale Borssele na 2033 geen kernenergie meer mag produceren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over advies Commissie MER over MER kerncentrale Borssele

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op