Zoekresultaten  1-10 van de 307 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Energieverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Toespraak van minister Harbers bij de Greater North Sea Basin initiative conferentie

  oespraak van minister Harbers (IenW) op 21 november 2023 tijdens de Greater North Sea Basin initiative conferentie in Den Haag. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Kamerbrief bij onderzoeksrapport over luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer'. Het rapport onderzoekt de vormgeving van de nationale wetten en regelgeving voor de implementatie van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive; RED-III). Het gaat hierbij om de sectoren luchtvaart en zeevaart. De minister informeert de Kamer daarnaast over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Boucke (D66). De motie verzocht om een visie, plan en groeipad op te stellen voor de productie, opslag en het transport van duurzame luchtvaartbrandstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij onderzoeksrapport over luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Onderzoeksrapport luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer

  Het rapport onderzoekt de vormgeving van de nationale wetten en regelgeving voor de implementatie van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive; RED-III). Het gaat hierbij om de sectoren luchtvaart en zeevaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoek naar afgebroken windturbine Flevoland

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het onderzoek naar het incident met de afgebroken windturbine in Flevoland op 4 januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bbeslisnota bij Kamerbrief over onderzoek naar afgebroken windturbine Flevoland

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies voor de inhoud van het MER

  Het rapport bevat advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) over de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport voor de voorgenomen wijziging van de Kernenergiewet. Het doel van deze wijziging is het wegnemen van de wettelijke belemmering die bepaalt dat de kerncentrale Borssele na 2033 geen kernenergie meer mag produceren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over advies Commissie MER over MER kerncentrale Borssele

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over advies Commissie MER over MER kerncentrale Borssele

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) over het milieueffectrapport voor de voorgenomen wijziging van de Kernenergiewet. Het doel van deze wijziging is het wegnemen van de wettelijke belemmering die bepaalt dat de kerncentrale Borssele na 2033 geen kernenergie meer mag produceren. Zij stuurt het rapport 'Advies voor de inhoud van het MER' van de commissie mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Balans van de Leefomgeving 2023

  2-jaarlijks rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het rapport maakte de balans op van het leefomgevingsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op