Zoekresultaten  1-10 van de 163 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Cultuurverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Afschrift brief adviesaanvraag beoordeling basisinfrastructuur 2025-2028

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (OCW) aan de Raad voor Cultuur. Zij vraagt hierin advies over de aanvragen voor de basisinfrastructuur 2025-2028. De adviesaanvraag gaat in op de procedure en de criteria van de subsidieregeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift adviesaanvraag Raad voor Cultuur

  Staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (OCW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de aanvragen voor de basisinfrastructuur 2025-2028.

 • Bijlage bij Afschrift brief adviesaanvraag beoordeling basisinfrastructuur 2025-2028

  Bijlage bij het afschrift van de brief van staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (OCW) aan de Raad voor Cultuur. Zij vraagt hierin advies over de aanvragen voor de basisinfrastructuur 2025-2028. De adviesaanvraag gaat in op de procedure en de criteria van de subsidieregeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij afschrift adviesaanvraag Raad voor Cultuur

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Slotconclusies november 2023 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aruba Curaçao Sint Maarten en Nederland

  Het document bevat de slotconclusies van het jaarlijkse Ministerieel Vierlandenoverleg (M4LO) tussen de ministers van onderwijs, cultuur en wetenschap van de 4 landen binnen het Koninkrijk: Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland. Het overleg vond plaats in november 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vierlandenoverleg OCW november 2023

  Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over het jaarlijkse Ministerieel Vierlandenoverleg (M4LO) tussen de ministers van onderwijs, cultuur en wetenschap van de 4 landen binnen het Koninkrijk .

 • Beslisnota bij Kamerbrief over vierlandenoverleg OCW november 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief antwoorden vragen Reparatiewet OCW 20##

  Minister Dijkgraaf (OCW) stelt de toezending uit van de antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Reparatiewet OCW 20##. Het wetsvoorstel gaat over de wijziging van wetten in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen. Het gaat met name over wetsvoorstellen op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap.

 • Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden vragen Reparatiewet OCW 20##

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op motie Van Zanten over subsidiebeleid voor inclusie en diversiteit

  Staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (OCW) reageert op de motie van het Tweede Kamerlid Van Zanten (BBB). De motie verzoekt om het subsidiebeleid voor inclusie en diversiteit geen dwingend karakter te geven. Daarnaast verzoekt de motie om te onderzoeken of een meer gelijke verdeling van cultuursubsidies over Nederland mogelijk is.