Zoekresultaten  1-50 van de 2.345 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Arbeidsongeschiktheid en werkloosheidverwijder
 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen over tekorten sociale werkplaatsen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over tekorten bij sociaal ontwikkelbedrijven. Het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) heeft deze vragen gesteld.

 • 29544;29861, nr. 1218 - Arbeidsmarktbeleid

  Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Cao-onderzoek faciliteiten voor vakbondswerk

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29861, nr. 120 - Arbeidsmigratie en sociale zekerheid

  Arbeidsmigratie en sociale zekerheid; Brief regering; Arbeidsmigratiepakket n.a.v. de motie van het lid Omtzigt over de voorbereide maatregelen ten aanzien van arbeidsmigratie verder uitwerken en in het vroege najaar voorleggen aan de Kamer (Kamerstuk 36392-5)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29544;30950, nr. 1217 - Arbeidsmarktbeleid

  Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Voortgangsrapportage Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34352, nr. 302 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Brief regering; Reactie op rapportages uitvoering uniforme loonwaardebepaling en nader advies

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29544, nr. 1216 - Arbeidsmarktbeleid

  Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over een appreciatie van een onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk (VK) naar de vierdaagse werkweek

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29544, nr. 1214 - Arbeidsmarktbeleid

  Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Reactie op motie van het lid Smals over over onderzoeken bij sociale partners welke algemeen verbindend verklaarde bepalingen in cao's als knellend of belemmerend worden ervaren (Kamerstuk 36200-XV-41)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29544, nr. 1212 - Arbeidsmarktbeleid

  Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Kabinetsreactie SER-advies ‘Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29544;30573, nr. 1213 - Arbeidsmarktbeleid

  Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Kabinetsreactie onderzoek Regioplan 'Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29544, nr. 1215 - Arbeidsmarktbeleid

  Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Toekenning opschaling 15 publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34352, nr. 301 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Verslag van een commissiedebat; Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 juni 2023, over de Participatiewet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29544, nr. 1211 - Arbeidsmarktbeleid

  Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Uitwerking van de motie van het lid Kathmann over een minimumsalaris van €14 per uur als voorwaarde bij gemeentelijke aanbestedingen (Kamerstuk 29544-1097)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34352, nr. 298 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden Palland en Van Kent over de initiatiefnota ‘Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf’ betrekken bij de appreciatie van de toekomstscenario’s voor sociale ontwikkelbedrijven (t.v.v. 34352-297)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34352, nr. V - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Brief van de minister voor APP over de resultaten van de banenafspraak over 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34352, nr. 299 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Brief regering; Resultaten banenafspraak 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29544, nr. 1209 - Arbeidsmarktbeleid

  Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Rapportage cao-afspraken 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34352, nr. 284 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Motie; Motie van het lid Léon de Jong c.s. over regie nemen bij de cao-onderhandelingen voor de sociaal ontwikkelbedrijven

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34352, nr. 285 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Motie; Motie van het lid Léon de Jong over het oormerken van middelen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34352, nr. 290 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Motie; Motie van het lid Westerveld over het wat betreft de zoektermijn opnemen van een tenzij-bepaling in plaats van een kan-bepaling

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34352, nr. 294 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Motie; Motie van de leden Mohandis en Kathmann over onderzoek doen om de potentiële doelgroep van basisbanen in beeld te brengen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34352, nr. 295 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Motie; Motie van de leden Mohandis en Kathmann over het volledig afschaffen van de zoekplicht voor jongeren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34352, nr. 288 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Motie; Motie van het lid Van Kent over de koppeling met alle uitkeringen in stand houden voor elke verhoging van het minimumloon

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34352, nr. 287 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Motie; Motie van het lid Léon de Jong over het inventariseren van belemmeringen voor werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29544, nr. 1210 - Arbeidsmarktbeleid

  Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Tijdelijke subsidieregeling ter stimulering van EVC-procedures

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34352, nr. 300 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Brief regering; Sociaal ontwikkelbedrijven en beschut werk

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34352, nr. 297 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Motie; Motie van het lid Palland over uitgangspunten voor de finale beoordeling van toekomstscenario’s voor sociaal ontwikkelbedrijven

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34352, nr. 296 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Motie; Motie van het lid Palland c.s. over een actieve voorlichtingscampagne om werkgevers te stimuleren meer mensen met een beperking in dienst te nemen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34352, nr. 289 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Motie; Motie van het lid Van Kent c.s. over verantwoordelijkheid nemen voor de koopkracht van werkende armen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34352, nr. 291 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Motie; Motie van het lid Warmerdam over uitwerken hoe re-integratiebeleid, regionale arbeidsmarktdienstverlening en LLO-beleid elkaar raken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34352, nr. 293 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Motie; Motie van de leden Mohandis en Kathmann over het geheel afschaffen van de kostendelersnorm

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34352, nr. 292 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Motie; Motie van de leden Warmerdam en Sylvana Simons over gebruikmaken van de expertise van ervaringsdeskundigen bij de herziening van de Participatiewet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34352, nr. 286 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Motie; Motie van het lid Léon de Jong over het uitzonderen van bepaalde groepen van de kostendelersnorm en de partnerinkomenstoets

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29544, nr. M - Arbeidsmarktbeleid

  Arbeidsmarktbeleid; Brief van de minister van SZW over de crisisregeling personeelsbehoud

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29544, nr. 1208 - Arbeidsmarktbeleid

  Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Crisisregeling Personeelsbehoud

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29544, nr. 1207 - Arbeidsmarktbeleid

  Arbeidsmarktbeleid; Verslag van een commissiedebat; Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 mei 2023, over Actieplan Groene en Digitale Banen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29861, nr. 119 - Arbeidsmigratie en sociale zekerheid

  Arbeidsmigratie en sociale zekerheid; Verslag van een commissiedebat; Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 mei 2023, over Arbeidsmigratie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29544;36067, nr. L - Arbeidsmarktbeleid

  Arbeidsmarktbeleid; Brief van de minister van SZW ter aanbieding van de Seniorenkansenvisie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29544, nr. 1204 - Arbeidsmarktbeleid

  Arbeidsmarktbeleid; Motie; Motie van de leden Van den Brink en Amhaouch over het wegnemen van belemmeringen voor een regionale aanpak van het Actieplan Groene en Digitale Banen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29861, nr. 118 - Arbeidsmigratie en sociale zekerheid

  Arbeidsmigratie en sociale zekerheid; Motie; Motie van de leden Ceder en De Kort over uitzoeken of ketenaansprakelijkheid voor arbeidsomstandigheden mogelijk is

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29861, nr. 101 - Arbeidsmigratie en sociale zekerheid

  Arbeidsmigratie en sociale zekerheid; Motie; Motie van het lid De Kort c.s. over overleg met de VNG en de Arbeidsinspectie over een effectieve en laagdrempelige werkwijze voor de handhaving bij misstanden met arbeidsmigranten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29544, nr. 1201 - Arbeidsmarktbeleid

  Arbeidsmarktbeleid; Motie; Motie van de leden Kröger en Boutkan over het uitwerken van de opties voor een landelijke wervingscampagne voor de groene en digitale sector

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29861, nr. 109 - Arbeidsmigratie en sociale zekerheid

  Arbeidsmigratie en sociale zekerheid; Motie; Motie van het lid Van Kent over uitspreken dat iedere arbeidsmigrant de beschikking moet hebben over een eigen slaapkamer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29544, nr. 1206 - Arbeidsmarktbeleid

  Arbeidsmarktbeleid; Motie; Motie van de leden Thijssen en Kröger over vaste contracten de norm maken en de betrokkenheid van werknemersorganisaties vastleggen in afspraken voor publieke aanbestedingen in de technische sector

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29861, nr. 104 - Arbeidsmigratie en sociale zekerheid

  Arbeidsmigratie en sociale zekerheid; Motie; Motie van de leden Kröger en Piri toegang van de vakbonden tot de werkvloer en dan met name in de vleessector (

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29861, nr. 103 - Arbeidsmigratie en sociale zekerheid

  Arbeidsmigratie en sociale zekerheid; Motie; Motie van de leden Kröger en Piri over het schrappen van de onderbrekingstermijn in de ketenbepaling ook toepassen op seizoenswerkers

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29544, nr. 1200 - Arbeidsmarktbeleid

  Arbeidsmarktbeleid; Motie; Motie van de leden Kröger en Thijssen over een fonds voor het om- en bijscholen van de beroepsbevolking naar groene banen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29861, nr. 102 - Arbeidsmigratie en sociale zekerheid

  Arbeidsmigratie en sociale zekerheid; Motie; Motie van het lid Van der Plas over ongedocumenteerde jongeren stage laten lopen en gebruik laten maken van een zoekjaar voor een baan in de krapteberoepen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29861, nr. 110 - Arbeidsmigratie en sociale zekerheid

  Arbeidsmigratie en sociale zekerheid; Motie; Motie van het lid De Graaf over de te verwachten sociaal-economische gotspe en het bestuurlijk potsierlijke scenario rond de huisvesting van statushouders in hotels voorkomen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29861, nr. 111 - Arbeidsmigratie en sociale zekerheid

  Arbeidsmigratie en sociale zekerheid; Motie; Motie van de leden Piri en Kröger over de mogelijkheid afschaffen om tot 25% van het loon van arbeidsmigranten in te houden voor onder andere huisvesting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29861, nr. 105 - Arbeidsmigratie en sociale zekerheid

  Arbeidsmigratie en sociale zekerheid; Motie; Motie van de leden Kröger en Piri over een vergunningsstelsel als volwaardig alternatief voor het certificeringsstelsel

  Bekijk document gepubliceerd op